Våld och övergrepp mot barn

Övergrepp kan ske på olika sätt. I Sverige får man inte slå eller utsätta barn för andra övergrepp. Man kan också känna sig hotad och misshandlad i själen utan att någon har slagit på en.

Om du känner dig otrygg, blir slagen på eller utsatt för något som känns fel finns det vuxna som kan hjälpa dig.

Vill du prata med någon?

Här kommer några tips på vart du kan vända dig.

Misstanke om att barn far illa?

Så här gör du en anmälan

Socialtjänsten

Där får du prata med en social­sekreterare som är van att hjälpa barn och vuxna i svåra situationer. Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten.

Kurator/Elevhälsa

Om du går i skolan kan du kontakta din kurator på skolan. Kuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev, och kan vid behov hjälpa till att kontakta externa verksam­heter, till exempel ungdoms­mottagning, social­förvalt­ning, BUP och föräldra­mottag­ning.
Elevhälsan i skolan

Senast uppdaterad: 21 juli 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn