Våld i nära relation

Du som  lever i en relation där du utsätts för hot och våld kan få stöd och hjälp. Även du som är anhörig till någon i en sådan situation kan få stöd.

Här kan du få hjälp

Våld i en nära relation är mellan...

  • makar
  • sambor
  • särbor
  • före detta partner
  • föräldrar och barn
  • släktingar

Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse eller ekonomiskt utnyttjande.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023