Agera vid oro för våld

Misstänker du att någon i din närhet utsättsas för våld eller hot om våld? Det kan vara en granne, en anhörig, en vän eller annan person. Så här kan du hjälpa till.

Om du tror att någon i din närhet utsätts för våld kan du hjälpa till och förhindra våldet samtidigt som du markerar att våld inte tolereras.

Så här kan du hjälpa till

Om du hör att allt inte står rätt till och tror att någon utsätts för våld kan ditt agerande vara avgörande. Du kan t.ex. genom en knackning på grannens dörr förhindra fortsatt våld och visa att du inte kommer låta våldet fortsätta.

Tre tips vid oro:

  • Knacka/ring på hos grannen som du är orolig för och fråga hur det står till.
  • Ta hjälp av fler grannar/hyresvärd om du inte vill gå själv.
  • Ring polisen 112 om det är en akut eller hotfull situation.
  • Vill du inte stanna kvar, så knacka på dörren för att avbryta eventuellt våld. Gå sedan och ring polisen.

Ring för hjälp

  • Vid nödsituation – ring 112
  • Socialtjänstens mottagningsenhet - ring 0270-750 00
  • Socialjouren - kvällar och helger, ring 026-10 02 25.

Anmäla oro eller få svar på frågor

Om du vill anmäla din oro för någon, eller bara prata med någon, ringer du till socialtjänsten. Den når du via vår kundtjänst. Du kan vara anonym om du vill.

Senast uppdaterad: 5 april 2024