Hedersrelaterat våld och förtryck

Du som lever i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med, eller känner dig övervakad och kontrollerad och hotad av din familj och släktingar kan vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Heders­relaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i fysiskt och psykiskt våld. Ofta begränsas en ung persons hand­lings­utrymme eller rätt att själv välja partner.

Du kanske har regler som gör att du måste komma hem direkt efter skolan eller att du inte får delta på skolans alla lektioner eller aktiviteter. Eller så kanske du tvingas till att kontrollera vad ditt syskon gör. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män drabbas av denna typ av våld och förtryck.

Akut hjälp och stöd

  • Om du behöver akut hjälp ska du alltid kontakta polisen på 112.
  • Annars kan du kontakta socialtjänsten. De hanterar ditt ärende under sekretess.
    Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten.

Vill du prata med någon?

Här kommer några tips på vart du kan vända dig.

Misstanke om att barn far illa?

Så här gör du en anmälan

Socialtjänsten

Där får du prata med en social­sekreterare som är van att hjälpa barn och vuxna i svåra situationer. Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten.

Kurator/Elevhälsa

Om du går i skolan kan du kontakta din kurator på skolan. Kuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev, och kan vid behov hjälpa till att kontakta externa verksam­heter, till exempel ungdoms­mottagning, social­förvalt­ning, BUP och föräldra­mottag­ning.
Elevhälsan i skolan

Senast uppdaterad: 18 juli 2023