Tobak - Anmälningsskyldighet för tobakshandel

Om du vill sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten på Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats. innan du börjar sälja.

Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak.

Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers kommuner samordnar sin handläggning av serveringstillstånd, tillsynsansvar för försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Kontaktuppgifter
Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.
0278-54 00 00

Senast uppdaterad: 13 augusti 2022