Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller, eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Det är därför viktigt att denna typ av fall hanteras på ett riktigt sätt. Farligt avfall omfattas därför av en mängd olika regler och lagar.

Huruvida ett avfall räknas som farligt avfall eller inte framgår av avfallsförordning (2020:614).

Anteckningsskyldighet och rapportering till avfallsregister

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten, vad som ska antecknas framgår i 6 kapitlet Avfallsförordning (2020:614).

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in de antecknade uppgifterna till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Mer information kring detta finns hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 8 mars 2022