Yrkesfiske med fasta redskap

Kommunen ger upplåtelse till fiskeplatser till yrkesfiskare för fiske med fasta redskap på kommunens vatten. Fiske med fasta redskap på kommunens vatten utan fiskelicens för yrkesfiskare och utan upplåtelse till fiskeplats betraktas som olovligt fiske.

Kartor över fiskeplatserna

Fiskeplatser norr , 832.3 kB.
Fiskeplatser söder
, 539 kB.

Avgiften för yrkesfiskare är 300 kr per plats. Ansök om fiskeplats senast 17 mars varje år.

Ansök hos:
Söderhamns kommun
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen
Tekniska avdelningen Markförvaltning
826 80 Söderhamn
E-post: kus.diarium@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2019