Uppläggning eller användning av massor

Om du har (avfallsmassor eller muddermassor) som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så ska anmälan/ansökan göras hos olika myndigheter .

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till kommunen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen.

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till ändamålet. Val av plats får inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Om föroreningsrisken anses vara ringa ska en anmälan göras till kommunen.
Anmälan om uppläggning av muddermassor Länk till annan webbplats.
Anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål Länk till annan webbplats.

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024
Näringsliv
 • Starta, driva, utveckla företag
 • Etablera företag
 • Tillsyn, regler och tillstånd
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)