Uppläggning eller användning av massor

Om du har (avfallsmassor eller muddermassor) som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så ska anmälan/ansökan göras hos olika myndigheter .

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen.

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till ändamålet. Val av plats får inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Anmälan till Bygg- och miljönämnden görs om föroreningsrisken är ringa.
Blankett - Anmälan om uppläggning av muddermassor , 115.9 kB.
Blankett - Anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål , 101 kB.

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022

Kontakt Sektor samhällsservice

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: kultur- och samhällsservicenämnden

Sektorchef
Thomas Kihlström
Telefon: 0270-750 68

Jessica Hellberg - verksamhetschef samhällsbyggnad

Herman Claesson - verksamhetschef medborgarservice

Malin Thurfjell - verksamhetschef intern service

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn