Uteservering

Information till dig som vill ansöka om uteservering på allmän plats. Perioden för uteservering i Söderhamn är 1 januari - 31 december. Uteserveringar får inte etableras på gator eller parkeringar.

Ansök i tid

  1. Börja med att informera fastighetsägare och sakägare (grannar) om dina planer och att du söker tillstånd.
  2. Du behöver tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats. Ansökan görs för en säsong i taget. Handläggningstiden för ansökan är 4 - 6 veckor. Till tillståndsansökan bifogar du planritning som visar yttermått och placering av uteserveringen. Skicka även med en ritning eller skiss som visar utseendet på serveringens utformning, till exempel räcke.
  3. Ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker görs hos Kommunalförbundet Hälsingland som tar ut en avgift för prövning som beslutats av Kommunfullmäktige. Serveringstillstånd gäller för ett begränsat utrymme. Utrymmet ska vara tydligt avgränsat så att det bara är möjligt att gå in/ut genom ingång som kontrolleras av personalen.
  4. Om uteserveringen ska ha väggar och/eller tak ska du ansöka om bygglov hos bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller även plank, inhägnader, fasta markiser etc. Tänk på att ansöka i god tid innan du vill starta! Du måste ha fått ett bygglov och ett startbesked enligt plan- och bygglagen från bygg- och miljöförvaltningen innan du får påbörja byggnationer av åtgärder enligt ovan. Blankett - Ansökan om bygglov Pdf, 629.8 kB.
  5. Om du har frågor eller funderingar kring livsmedelshanteringen på uteserveringen är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Du som redan har anmält till bygg- och miljöförvaltningen att du driver en livsmedelsanläggning, till exempel en restaurang eller ett café, behöver i normalfallet inte göra någon ny anmälan.

Riktlinjer

Riktlinjer för uteservering på offentlig plats Pdf, 88.3 kB.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024