Torghandel

Efter önskemål från medborgarna har kommunen köpt in ett stort antal torgstånd, som vi utan avgift lånar ut till företagare. Torgstånden är i första hand avsedda för företagare som säljer lokalt producerade varor.

Information till säljare

Som säljare ska du ha en väl synlig skylt med namn, adress och telefonnummer vid ditt salustånd. Tänk på att placera ditt salustånd så du inte hindrar trafik mellan salustånden. För att ställa upp fordon eller släpvagn på saluplatsen behöver du särskilt tillstånd.

Tider

Försäljningsplatsen får tas i bruk tidigast en timme för säljstart.
Maj - september får torghandel pågå kl 08.00 - 18.00.
Övriga tider på året kl 09.00 - 18.00.
På lördagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel pågå till kl 15.00.

Platsen ska vara tömd 30 minuter efter säljslut. Du ansvarar för att platsen hålls i snyggt skick, samla ihop eventuellt avfall och för bort det.

Förbud mot vissa varor

Knivar, pyrotekniska varor, sprängmedel eller skjutvapen får inte säljas på allmän plats.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023