Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsvariation

Barn och ungdomar med funktionsvariation, som inte kan bo hos sina föräldrar, kan erbjudas boende i familjehem eller i en bostad med särskild service.

Ett sådant boende ska vara ett komplement till föräldrahemmet. Orsaken till att barnet behöver bo utanför föräldrahemmet kan vara att barnet har ett så omfattande behov av stöd och omvårdnadsinsatser att familjen, trots stöd, inte klarar av detta.

En annan anledning kan vara att barnet eller ungdomen går i en skola på annan ort.

För mer information, kontakta kommunens LSS-handläggare:

Kundtjänst, telefon 0270-750 00.

Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Omsorg och stöd