Gruppboende för dig som har demenssjukdom

Våra gruppboenden för människor med demenssjukdom består av mindre enheter. Oftast är det 5-8 lägenheter i en enhet.

Lägenheterna har ett rum med kokskåp och hygienutrymme. Utanför lägenheten finns ett gemensamt kök och rum för samvaro. Eftersom boendeenheterna är små finns medarbetare nära till hands för dig som bor här.

Gruppbostaden är anpassad till dina behov av handikapptillgänglighet och medarbetare finns här dygnet runt.

Gruppboenden för dig som har demenssjukdom

Korttidsvistelse för dig som har demenssjukdom

Våra medarbetare

Flera av våra boenden för dig som har demenssjukdom har högre personaltäthet än våra generella vård- och omsorgsboenden.

Många medarbetare har gått kurser om demenssjukdom och bemötande av människor med demenssjukdom. Alla gruppboenden har möjlighet till handledning av kommunens Silviasystrar eller av medarbetare från kommunens dagverksamhet för dig som har demenssjukdom.

Läs mer om: Silviasystrar

Läs mer om: Dagverksamhet

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022
Omsorg och stöd