Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Du som inte kan bo i din egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal som kan ge stöd inom de områden du inte kan sköta själv.

Det finns gruppbostäder och servicebostäder. Vilken sorts bostad som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet.

Gruppbostad – för dig som har stora behov av stöd i ditt boende

För dig som har stora behov av stöd i boendet och stöd med omvårdnad finns gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet. I samma hus finns det fler lägenheter som tillhör gruppbostaden.

I huset finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill. Det finns personal dygnet runt som hjälper dig med det du inte klarar själv.

När du bor i en gruppbostad har du också rätt att få stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Här ser du vilka gruppbostäder som finns i Söderhamns kommun

Servicebostad – för dig som behöver ett visst stöd i ditt boende

Du som behöver visst stöd i boendet men klarar en hel del själv kan bo i en servicebostad. Du bor i en egen lägenhet. I samma område finns det fler lägenheter som tillhör servicebostaden.

I samma område finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill. Det finns personal som hjälper dig med det du inte klarar själv.

När du bor i en servicebostad har du också rätt att få stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Här ser du vilka servicebostäder som finns i Söderhamns kommun

Vem kan få en grupp- eller servicebostad?

Om du på grund av funktionsnedsättning har omfattande behov av stöd, service och omvårdnad finns möjlighet att ansöka om att flytta till en bostad med särskild service. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Får jag välja vilken bostad jag vill flytta till?

Nej, du har inte möjlighet att välja det boende du vill ha eftersom det beror på vad som finns ledigt, men vi försöker ta hänsyn till dina önskemål.

Kontakta kommunen för information om boende i grupp- eller servicebostad via kommunens LSS-handläggare.

Telefon Kundtjänst: 0270-750 00. 

För boende med LSS-beslut betalar du avgift för hyra och mat.

Dina och övriga boendes individuella behov styr dagsplaneringen.

Bland våra medarbetare har en eller två lite extra ansvar som kontaktman för dig angående fickpengar, klädinköp, kontakter med anhöriga, god man, sjukvården och daglig verksamhet.

Dagtid vardagar finns en sjuksköterska med ansvar för grupp- och servicebostäderna, övrig tid finns kommunens rådgivningssköterska.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd