HVB-hem för beroendevård

Om du behöver ett utökat stöd för att klara av bryta ett pågående missbruk finns möjlighet att ansöka om vård vid ett HVB-hem (hem för vård och boende). Det finns flera olika behandlingshem med olika inriktning på vården. Du ansöker om detta hos din socialsekreterare som utreder och bedömer behovet.

Sjövillan

Det finns totalt 10 platser på Sjövillan och 3 träningslägenheter för dig som genomgått behandling och är på väg ut i samhället. Träningslägenheterna ligger på Stenbacken som är ett arbetsintegrerat företag som verkar för att bryta utanförskap.

Sjövillan är bemannat dygnet runt och personalen består av enhetschef/föreståndare, en specialistbehandlare, en alkohol och drogterapeut samt 4 behandlingsassistenter.

Beroendebehandlingen sker på Sjövillan och vårt arbete utgår från den personliga vårdplanen du upprättat tillsammans med din socialsekreterare. Sjövillans behandling riktar sig till att stödja och motivera till förändring av hela din livssituation för att på så vis öka förutsättningarna för ett fortsatt nyktert/drogfritt liv.

Styrkan med att genomföra en beroendebehandling på hemmaplan är det individanpassade samarbete vi kan erbjuda tillsammans med hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsenhet/arbetsförmedling och Stenbacken eller bostadsföretag. Vi samverkar även med viktiga personer i ditt nätverk som kan bidra med stöd till fortsatt nykterhet.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Omsorg och stöd