Korttidsvård

Korttidsvård är till för att tillfälligt tillgodose behov av omvårdnad/tillsyn som är mer omfattande än vad som kan tillgodoses med insatser från hemtjänsten i det egna hemmet.

Korttidsvård kan också beviljas för att ge en anhörig eller närstående avlastning om man vårdar någon i hemmet.

För att få mer information kontakta kommunens biståndshandläggare som kan lämna ytterligare information och som också utreder och fattar beslut. Kundtjänst, telefon 0270-750 00.

Här finns korttidsvård

Platser för korttidsvård finns på Fejans korttidsvård på Kastanjen i Ljusne, på Terrassen på Åsgården, Söderhamn, samt på Balder i Stugsund (LSS).

Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Omsorg och stöd