Hemsändning av livsmedel

Matkassarna direkt hem på köksbordet för dig som bor på landsbygden.
För dig som är privatperson och bor i Söderhamns omland eller landsbygd finns det möjlighet att få hemsändning av matvaror från din lokala butik eller bli hämtad till butiken genom inköpsturer.

Detta gäller för dig som vill ha hemsändning eller inköpsturer

Hemsändningen är en service som din lokala butik kan erbjuda tackvare en ersättning från Söderhamns kommun och Länsstyrelsen. Grundförutsättningen är att butiken har möjlighet att erbjuda servicen. Butiken kan erbjuda enbart inköpstur eller enbart hemsändning - eller båda två. Det kan variera från butik till butik.

För att få ta del av hemkörning eller inköpsturer i glesbygdsområden behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är folkbokförd i kommunen.
  • Folkbokföringsadressen är belägen i Söderhamns omland eller landsbygd (se karta).
  • Hemsändningen/inköpsresan gäller den butik som är belägen närmast bostaden. Hemsändning kan beviljas för hemkörning från annan butik, om närmast belägna butik inte ordnar hemsändning.

En serviceavgift kan tillkomma för hemkörningen, denna avgift sätts av butiken och kan variera mellan de olika butikerna.

Kontakta din lokala butik om du önskar hemsändning

Kontakta din lokala butik för att anmäla ditt intresse av att få hemsändning.
Följande butiker i Söderhamns kommun får anordna hemsändning eller inköpsturer:

  • Tempo i Stråtjära
  • Ica Nära Trönö Lanthandel
  • Coop i Bergvik
  • Coop i Ljusne
  • Ica i Sandarne

Om din lokala butik inte i dagsläget levererar finns möjlighet att få servicen från annan närliggande butik.
Kontakta Bitti Alvin Lehmann, landsbygdsutvecklare, näringslivsenheten för mer information hur du då går till väga. tel. 0270-759 74 eller bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Behöver du annan hjälp med inköp?

Om du inte via hemsändning eller på annat sätt klarar dina varuinköp, kan du ansöka om hjälp hos hemtjänsten.
Ring Söderhamns kommun 0270- 750 00 så får du hjälp att komma i kontakt med den hemtjänsthandläggare som ansvarar för ditt bostadsområde.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020