Hjälpmedel

Om du behöver ett hjälpmedel för att få vardagen att fungera kan du vända dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast. De kan hjälpa dig till de hjälpmedel du har rätt till.

Vi kommer till dig för att bedöma dina behov, prova ut, anpassa och välja ett lämpligt hjälpmedel utifrån den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

Vissa hjälpmedel bekostar du själv. Vissa (förskrivna) hjälpmedel får du låna och sedan lämna tillbaka närdu inte längre har behov av dem.

Så får du hjälp

  • Bor du hemma ska du vända dig till din hälsocentral för bedömning om åtgärder eller hjälpmedel.
  • Till dagsverksamhet, korttidsvård eller växelvistelse tar du själv med rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel från ditt hem. Vänd dig till din hälsocentral vid behov av hjälpmedel.
  • Är du inskriven i kommunens hemsjukvård ska du vända dig till Rehabenheten för bedömning.
  • Är du inte inskriven i hemsjukvården kontakta arbetsterapeut vid din hälsocentral.
  • Bor du vid ett vård- och omsorgsboende ska du vända dig till de arbetsterapeuter eller sjukgymnaster som är knutna till ditt boende för bedömning.

Hjälpmedel med individuell utprovning och anpassning bekostas av din vårdgivare.

Vissa hjälpmedel som inte kräver individuell utprovning eller anpassning bekostar du själv.

Exempel på sådana hjälpmedel är rollator, griptång och köksredskap.

Du hittar många leverantörer av hjälpmedel på internet.

Myndigheten för delaktighet är ett nationellt kunskapscentrum om hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Myndigheten för delaktighet - webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt i Söderhamn kan du vända dig till Vågbro Rör (toalettstolar, duschpallar mm). I Bollnäs har HjälpmedelSAM en butik.

Vid flytt till vård- och omsorgsboende kan du ta med dig privat inköpta hjälpmedel.

Kom ihåg att märka hjälpmedel tydligt med ditt namn. Tänk på att du själv ansvarar för reparation, underhåll eller anpassning. 

Senast uppdaterad: 20 mars 2023