Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsnamn för olika former av stöd och service som du kan få i ditt eget hem. Med hemtjänst kan det bli lättare för dig att bo kvar och känna trygghet i ditt hem.

Hemtjänst beviljas utifrån dina individuella behov. Det kan omfatta både service- och omvårdnadsinsatser. Service är exempelvis hjälp med att städa, handla eller tvätta kläder. Omvårdnad kan vara hjälp med att duscha, klä dig eller ta mediciner.

Hemtjänst under pandemin

Här kan du läsa mer om hur hemtjänsten fungerar i covid-19-situationen (PDF): Hemtjänst - till brukare ang covid-19 Pdf, 461.9 kB.

Skyddsutrustning

  • Den som är misstänkt smittad med covid-19 eller har konstaterat covid-19 kommer att vårdas av personal som har skyddsutrustning på.
  • Beroende på vilken typ av hjälp som ska ges, kan typen av skyddsutrustning variera.
  • Personalen använder skyddsutrustning för att själv inte bli smittad.
  • Det är inte ändamålsenligt för personalen att bära skyddsutrustning vid besök hos personer som inte bär på covid-19 smitta.

Så agerar personalen

Personalen är tränade i basala hygienrutiner och har alltid rena händer och rena kläder. De börjar besöket med att tvätta eller desinficera sina händer och avslutar besöket med att tvätta eller desinficera händerna. Det kan ibland ske med handsprit utan för dörren till lägenheten.

För att inte smitta den som får hjälp i hemtjänst eller på ett boende, ska personalen vara hemma om den har minsta lilla symtom på förkylning, eller andra infektionssymtom.

Personal kan arbeta när de tillfrisknat och varit frisk ytterligare två dagar.

Personalen får arbeta om de har kvarvarande hosta, är pollenallergiker eller har KOL. De är inte smittsamma.

Ansöka om hemtjänstinsatser

Kommunens bistånds­handläggare bedömer vilken hjälp du har rätt till, utifrån gällande lagstiftning. När du är beviljad hemtjänstinsatser kan du välja vem du vill ska utföra dina insatser, Söderhamns kommuns hemtjänst eller en privat utförare.

Kontakta kundtjänst för information: 0270-750 00.

De flesta hemtjänstinsatserna är avgiftsbelagda. Avgiften grundar sig på kommunens avgiftstaxa, hur stort behov av hjälp du har och din betalningsförmåga.

Kontakta handläggare via kommunens Kundtjänst, telefon 0270-750 00.

Telefontider biståndshandläggare

måndag - torsdag kl 07.30 - 16.30
fredag kl 07.30 - 16.00

Kommunens kundtjänst svarar på frågor som rör äldre- och funktionshinderomsorg. Om vi inte kan svara direkt skickas ärendet vidare till rätt person som kontaktar dig.

Hitta ditt hemtjänstområde: Gatuförteckning Excel, 343 kB.

Hemtjänst Linden

Linden
Stationshusvägen 2 826 62 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Marie Svensson, 0270-733 77

Grupplokal: 0270-733 72

Hemtjänst Humlan

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Susanne Wikström, 0270-758 25

Grupplokal: 0270-756 27

Hemtjänst Lönnen

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Katarina Eriksson, 0270-758 21

Grupplokal: 0270-756 63

Hemtjänst Alen

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Sara Norell, 0270-750 13
Vik enhetschef: Daniel Stridsman, 0270-733 73

Grupplokal: 0270-744 81

Hemtjänst Lugnet

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Kim Tjernberg, 0270-758 81

Grupplokal: 0270-750 83


Hemtjänst Klossdammen

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Marie E.H Svensson, 0270-758 24

Grupplokal: 0270- 750 38


Hemtjänst Forsgården

Tullhuset
Sjötullgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-351 54

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Sandra Wikström, 0270-758 82

Grupplokal: 0270-752 38

Hemtjänst Kastanjen

Kastanjen vård- och omsorgsboende
Nygatan 10
826 75 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Sabina Tabaku, 0270-755 84

Grupplokal: 0270-755 87

Nattpatrull

Södra Järnvägsgatan 52
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare: 0270-750 00

Enhetschef: Katarina Lönn, 0270-752 22


Senast uppdaterad: 1 december 2023