Boendekonsulent

Boendekonsulentens uppgift är att se dig som behöver stöd för att klara din vardag och ditt boende. Konsulenten kan vägleda dig vidare till rätt hjälp och stöd, eller kontakt till sjukvård.

Behöver du hjälp att hantera din vardag och ditt boende? Eller är du hyresvärd, granne, anhörig eller jobbar inom kommunen och känner till en person som har svårt att hantera sin vardag eller sitt boende?

Välkommen att kontakta boendekonsulent:
Matilda Karlsson, 0270-729 47
Tomas Stehn, 0270-729 36

Boendekonsulenten jobbar förebyggande

Boendekonsulenten arbetar uppsökande och förebyggande gentemot alla invånare i Söderhamns kommun. Ofta riktar sig stödet till dig som har psykisk ohälsa eller annan sjukdom.

Boendekonsulenten utgår från sin arbetsplats i Faxeholmen AB:s lokaler, men arbetar uppsökande gentemot alla invånare i Söderhamns kommun, oavsett bostad.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024