Stöd och hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland och ibland är livet ganska krångligt. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket alkohol? Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Har de vuxna runt omkring dig problem?

Om du mår dåligt finns stöd och hjälp att få. Du är inte ensam. Här har vi samlat information och länkar om saker som du kanske funderar på.
Kontakta oss på socialtjänsten om du vill ha hjälp: Trygghetstelefon i Söderhamn 070-0024514

Om du har frågor och funderingar kring ADHD vänder du dig i första hand till sjukvården, men du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring alkohol och droger vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Anorexi och bulimi är olika slags ätstörningar om du har frågor och funderingar kring detta vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring Asperger och autism vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring att skada sig själv vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring bipolär sjukdom vänder du dig till sjukvården.

"Brister i föräldraskap” betyder att föräldrarna tar hand om dig på ett sätt som du inte tycker känns bra. De brister alltså i att ta hand om dig. Brister i föräldraskap kan vara olika saker, till exempel:

 • Om de inte har tid att vara med dig.
 • Om du känner att de aldrig pratar med dig eller lyssnar på dig.
 • Om huset är så stökigt och smutsigt att du inte trivs hemma.
 • Om du inte får tillräckligt med mat.
 • Om du aldrig får nya kläder trots att dina kläder är gamla, urväxta eller trasiga.

Ibland kan det vara svårt att veta om man verkligen blir dåligt omhändertagen. Du kanske känner att du överdriver eller att du skulle göra dina föräldrar ledsna om du sökte hjälp. Men det viktigaste är hur du mår och dina känslor är inte fel. 

Det kan kännas bra att prata
Om du vill kan du börja att prata med en kompis som du litar på. Du kan berätta för din kompis hur du känner och tänker och din kompis kan fungera som ett stöd för dig. Ibland räcker det inte att prata med en kompis och det finns många vuxna som vill lyssna och det brukar kännas bättre efter att man får säga saker som man går och grubblar på.

Du kan vända dig till någon som du har förtroende för i skolan eller kontakta socialtjänsten.

Om du har frågor och funderingar kring depression vänder du dig till sjukvården.

Om du har frågor och funderingar kring inlärningssvårighet som till exempel dyslexi eller dyskalkyli vänder till sjukvården eller skolan.

Sorg kan visa sig på många sätt, men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Har man mist någon man tycker om gör det ont. Det gäller både barn och vuxna, men hur barn uppfattar döden och vilka reaktioner de kan visa, skiljer sig en del från vuxna.

Om du och din familj har svårt att få pengarna att räcka till kan ni vända er till kommunen. Ni kan söka försörjningsstöd.

Om du är så rädd för någonting att du gör allt för att undvika det du är rädd för kallas det för en fobi. Om din fobi begränsar eller påverkar ditt dagliga liv kan du behöva söka hjälp. Det finns bra behandling mot fobier.
Om du har frågor och funderingar kring fobier vänder du dig sjukvården.

Om du har frågor och funderingar kring funktionsnedsättning vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med kommunens LSS-enhet och med skolan.

 • Kontakt med LSS-enhet
  Tfn 0270-750 00 (kommunens kundtjänst)

Om du har frågor och funderingar kring ilska och utbrott vänder du dig till sjukvården.

Ungdomsbrott

Om du eller någon du känner har gjort något olagligt, begått ett brott, och du är orolig för vad som kan hända så kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp.

Vad händer om jag begått ett brott?

Om du misstänks för att begått ett brott gör socialtjänsten en utredning. Om du är omyndig men straffmyndig, det vill säga mellan 15 och 17 år kommer åklagaren och ibland även tingsrätten att prata med socialtjänsten om det du gjort. Det kan ibland även ske om du är mellan 18 och 20 år.

Om du har frågor och funderingar kring kris i livet vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan och kommunens socialtjänst.

I förskola, skola och fritidshem finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om du har frågor eller känner dig utsatt för kränkande behandling diskriminering, trakasserier eller mobbning i skolan kan du kontakta Elevhälsan.
Om du känner dig illa behandlad kan du cokså kontakta socialtjänsten.

Om du har frågor och funderingar kring ledsamhet och nedstämdhet vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring oro och ångest vänder du dig till sjukvården.

Om du har problem med att sova och har frågor och funderingar kring detta vänder du dig till sjukvården.

Om du har problem hemma eller i din närhet kan göra att du ofta känner dig trött och att du har svårt att koncentrera dig i skolan och fritiden kan kännas jobbig.

Problem i familjen kan bland annat handla om att:

 • det är bråk familjen
 • din familj inte klarar sin ekonomi
 • du blir slagen av någon i familjen
 • du är utsatt för sexuella övergrepp
 • dina föräldrar eller andra i din närhet använder droger
 • din föräldrar eller andra i din närhet har problem med alkohol

Kontakta någon vuxen i skolan i skolan eller vänd dig till socialtjänsten.

Tycker du att det är jobbigt att gå till skolan? Känner du olust att gå till skolan? Tycker du det är jobbigt att vara i skolan? Känns skolarbetet jobbigt? Känner du dej ensam i skolan? Är du ofta borta från skolan?

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid men det kan också vara en svår tid. För de flesta kan det både vara roligt och jobbigt under olika perioder. Om du tycker att något är jobbigt är det viktigt att prata med någon, gärna en vuxen i skolan.

 Om du har frågor och funderingar kring psykos vänder du dig till sjukvården.

Har du eller någon i din närhet problem med missbruk och beroende? Vänd dig till socialtjänsten för att få råd och stöd. Du kan också prata med någon på Beroendecentrum.

Om du har frågor och funderingar kring sexuella övergrepp vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan och kommunens socialförvaltning.

Om du har frågor och funderingar kring självmordstankar vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Tror du att dina föräldrar ska skiljas? Bråkar dina föräldrar? Har dina föräldrar berättat att de ska skiljas?
Det är viktigt att prata med någon vuxen i skolan eller med någon annan i din närhet som du känner förtroende för.

Om du har frågor och funderingar kring stress vänder du dig i första hand till sjukvården. Du kan även ta kontakt med skolan.

Om du har frågor och funderingar kring Tourettes syndrom vänder du dig till sjukvården.

Om du har frågor och funderingar kring tvångssyndrom vänder du dig till sjukvården.

Som barn har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är du beroende av att de vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig på ett sätt som gör att du kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att du får mat och rena kläder.

Det är förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att du blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Vuxna får inte heller hota, ge orimliga straff, vara elaka eller kränka dig på olika sätt. Då kallas det psykisk misshandel. Vuxna får heller inte låsa in dig.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot din vilja. En sexuell handling med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om du tar initiativ till handlingen.

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Genom att någon vuxen lyssnar blir du hjälpt av att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Omsorg och stöd