Desinformation

Desinformation innebär att någon sprider vilseledande information för att skapa oro i samhället. Syftet är ofta att öka befolkningens misstroende mot offentliga institutioner, störa samhällets normala funktioner och i förlängningen få medborgarna att tvivla på statens förmåga att leda landet.

Informationspåverkan utförs av olika organisationer, både svenska och utländska, samt främmande makt. Ytterst kan demokratiska värden som yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och rättssystemet påverkas när fler vilseleds att tro på desinformation.

Bli inte lurad!

Du är en del av Sveriges psykologiska försvar. Om du kan känna igen och hantera desinformation, vilseledning och propaganda blir det svårare för främmande makter att skapa splittring. Ju svårare du är att lura, desto starkare blir vårt öppna demokratiska samhälle. En angripare som kommunicerar falska påståenden gör det för att splittra och skapa oro, och för att skada vår försvarsvilja.

Myndigheten för psykologiskt försvar ger dig knepen som ökar din och Sveriges motståndskraft:

Vad kan du göra?

  • Var vaksam på information, bilder eller annat som upprör, skrämmer och skapar starka känslor. Det är vanligt att främmande makt arbetar för att påverka dig, och gör det precis så – genom att spela på dina känslor.
  • Undvik att bli en del i spridningen av desinformation, vilseledande information och propaganda. Tänk efter innan du delar vidare information till vänner eller genom sociala medier.
  • Lär dig hur digitala plattformar är uppbyggda och var källkritisk. I en tid då algoritmer styr våra flöden av information är det lätt att dras med i ett drev – men kom ihåg att ta ett steg tillbaka och dubbelkolla informationen.
  • Lyssna på myndigheternas information, håll dig uppdaterad. Det gäller särskilt när det skett något som skapar starka känslor.
Senast uppdaterad: 10 april 2024
Omsorg och stöd