Skyddsrum

Skyddsrum är utrymmen som ska skydda människor vid krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta där du ser var närmaste skyddsrum finns.

Skyddsrum är utrymmen som ska skydda befolkningen i krig. Ett skyddsrum har förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus.

I Söderhamns kommun finns det strax över 200 skyddsrum. Skyddsrummen i kommunen är tillgängliga för alla som vistas här, och du som enskild är inte anvisad ett särskilt skyddsrum utan kan vid händelse uppsöka valfritt skyddsrum.

Senast uppdaterad: 9 april 2024
Omsorg och stöd