Så påverkas kommunen av Sveriges Natomedlemskap

Sverige är nu en del av försvarsalliansen Nato. Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Civil beredskap hos kommunen och invånarna är en viktig grund i det civila försvaret.

Det handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i Gävleborgs län och samverkar med andra myndigheter.

För Söderhamns kommun kan det bli aktuellt att bidra med värdlandsstöd, t.ex. att vara behjälpliga med logistik och transporter. Värdlandsstöd innebär att Sverige agerar värd för utländsk trupp. Försvarsmakten, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, så som kommunerna, står för värdlandsstödet. Det handlar ytterst om att de utländska förbanden ska kunna verka och lösa sina uppgifter när de är i Sverige. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd och ställer krav på samhällets samlade resurser.

Om ett Natoförband ska transporteras genom länet innebär det ökade krav på de kommuner och regionala organisationer som berörs, till exempel polis och räddningstjänst. Vid stora övningar eller insatser kan det handla om stora förband på 10 000 - 20 000 soldater och 5 000 fordon som ska kunna röra sig i länet. Antalet invånare i en liten kommun kan då plötsligt fördubblas under en kort period.

Mer information om Natos civila beredskapsarbete Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 april 2024
Omsorg och stöd