Omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här samlar vi relevant information och länkar.

Söderhamns kommun följer omvärldsläget och genomför förberedande åtgärder där det finns behov. Vi ingår i en bred samverkan med andra aktörer inom krisberedskap.

För dig som privatperson

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.
Om oron för krig – påverkanför barn och unga
Oro för världsläget (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika väletablerade källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Desinformation - Bli inte lurad

Om Källkritik (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.

Råd från Myndigheten för samhällskydd (MSB) och beredskap

Hos MSB finns information till dig som söker råd om hur man kan agera som privatperson.
Information till dig som privatperson - msb.se Länk till annan webbplats.

För myndigheter och företag

Hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap finns stöd och goda råd för myndigheter och företag som vill utveckla sin beredskapsförmåga.
Råd från MSB till myndigheter och företag Länk till annan webbplats.

Ukraina

Senast uppdaterad: 10 april 2024
Omsorg och stöd