Nödvatten

Söderhamns kommun har en nödvattenplan som innebär att det finns en planering för hur vi agerar i händelse av störningar på dricksvattenförsörjningen.

Det kan bli störningar av en mängd olika anledningar. Störningar kan även uppstå som en konsekvens av störningar av till exempel el som behövs för att driva pumpar. Vatten kan även bli förorenat och bedömas otjänligt som dricksvatten.

Oavsett orsak till störningar eller avbrott - Söderhamns kommun har en planering för hur du som medborgare ska ha tillgång till dricksvatten.

Vid en nödvattensituation kommer det att finnas vatten vid utlämningsställen på lämpliga platser. Var dessa platser är beror på var störningen uppstått. Du som medborgare ansvarar för att ha lämpliga kärl (t.ex. en vattendunk) att transportera vattnet i när du hämtar vid utlämningsstället.

Ditt ansvar för nödvatten

Din och kommunens förmåga att hantera en svårare störning av dricksvattentillgång är beroende av hur förberedda vi är.Du som medborgare bör ha en viss beredskap som du själv ansvarar för.

Se till att ha ett nödlager av vatten så att du vet att du klarar en tid, gärna 1-2 veckor. Räkna med minst tre till fem liter vatten per person och dygn. Tänk på att husdjur också behöver vatten. Förvara extra dricksvatten i rena dunkar eller flaskor så att du är förberedd om det blir strömavbrott. Dunkarna eller flaskorna förvaras mörkt och svalt och vattnet byts ut 2-4 gånger per år.

Vatten vid kris (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 april 2024