Styrel

Styrel är en planeringsprocess där statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. Syftet med planeringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om manuell förbrukningsfrånkoppling måste göras vid en eleffektbrist, dvs när elen inte räcker till alla.

Enskilda elanvändare kan inte kopplas till eller från elnätet, utan det är elledningar som kopplas till eller från. Därför rangordnas elledningarna utifrån antal samhällsviktiga elanvändare för varje elledning. Det finns ingen garanti för att en enskild elanvändare alltid får el. Även de elanvändare som har bedömts vara samhällsviktiga kan drabbas av frånkopplingar och avbrott.

Svenska kraftnät är ansvarig för att balansen mellan elproduktion och elförbrukning planeras och upprätthålls, och har i uppgift att förebygga och hantera eleffektbrist. Svenska kraftnät kan beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling som en sista åtgärd, om alla andra reserver skulle vara uttömda. En manuell förbrukningsfrånkoppling har hittills aldrig genomförts i Sverige.

Under 2024-2025 arbetar Söderhamns kommun tillsammans med övriga aktörer med att ta fram ett förslag till prioriteringar inom vårt område.

Mer information om Styrel hittar du hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 april 2024