Frivillig resursgrupp (FRG)

I Söderhamn finns en frivillig resursgrupp (FRG) med personer från olika lokala frivilligorganisationer, som har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och förutsättningar för att klara arbetsuppgifter i en kris.

Den frivilliga resursgruppen är inte en kommunal verksamhet.

Frivilliga resursgruppen kan kallas in på begäran av räddningstjänsten vid en extraordinär händelse, för att till exempel hjälpa till med evakuering, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Frivilliga resursgruppen samordnar rekrytering och utbildar medlemmar och gruppansvariga bland annat i sjukvård och krisberedskap.

Vill du engagera dig?

De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. Med engagerade, välutbildade och övade frivilliga skapas en bredd för att möta de utmaningar som samhället kan ställas inför. Här kan din insats göra skillnad.
Kontaka Säkerhetsenheten, Söderhamns kommun.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 april 2024