Ekonomi och avgifter, stöd och omsorg

Här kan du se vilka avgifter som gäller för stöd och omsorg i Söderhamns kommun. Med hjälp av uppgifterna kan du räkna ut en ungefärlig avgift - men inte exakt vad som kommer att gälla för dig. Du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och sk förbehållsbelopp.

För att underlätta betalning av omvårdnadsavgifter kan du använda autogiro. Avgiften betalas då direkt från ditt konto en fast dag i månaden.

Du får fortfarande en faktura hemskickad för kännedom, men behöver inte ordna med betalningen manuellt varje gång.

Ansök om Autogiro

Efter medgivande från dig, hämtar Söderhamns kommun inkomstuppgifter från Försäkringskassan och skatteverket.

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

Avgifter för olika stödinsatser

Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Månadsavgift 246 kr/mån.
Administrationsavgift 250 kr/installation

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
I omvårdnadsavgiften ingår all typ av hjälp i hemmet. Det kan vara kan vara hjälp med personlig hygien, dusch, hjälp vid måltider, tillsyn, förflyttning, städ, tvätt med mera.

Timtaxa 431 kr/tim.

Matdistribution, dvs utkörning av matportioner, ingår i maxtaxan.
Avgift 200 kr/mån.

Avgift för matportioner ingår inte i maxtaxan.
Avgift 58 kr/matportion.

Förbehållsbeloppet ökar med 19 kr/portion vid matdistribution.

Alla som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra och avgift för grundservice och omvårdnad, förbrukningsmaterial och hygienpaket.
De allra flesta boende tecknar ett matabonnemang, för alla måltider. Om du önskar kan du själv, eller anhörig/närstående, laga dina måltider i lägenhetens kök.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 2 575 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 800 kr/mån.

Förbrukningsmaterial ingår inte i maxtaxan.
Avgift 60 kr/mån.

Hygienpaket ingår inte i maxtaxan.
Avgift 145 kr/mån.

Vid en korttidsplats betalar du avgift för omvårdnad och matabonnemang.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan
Avgift 86 kr/dag

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 127 kr/dag

Vid en dagverksamhet betalar du avgift för omvårdnad, matabonemang och resor. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 86 kr/dag

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 76 kr/dag

Resor ingår inte i maxtaxan
Avgift 30 kr/dag

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Avgift 300 kr/mån

Avgiften ingår i maxtaxan och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Vid bostad med särskild service, Familjehem (LSS) betalar du avgift för bostad och kost. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Boendekostnaden ingår inte i maxtaxan.
Avgift 2 575 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 800 kr/mån.

Du betalar för kost under din korttidsvistelse.

Matabonnemang ingår inte maxtaxan.

Avgift: Taxan för matabonnemang/30, fördelat procentuellt på dygnets måltider. Din individuella avgiften beror på antal ätna måltider.

Vid boende i särskilt boende inom ramen för socialpsykiatri betalar du avgift för omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på ditt individuella avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan.
Avgift: 2 575 kr/mån.

Förbehållsbelopp

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd