Passion för livet - hälsa och livskvalitet för seniorer

Två äldre damer.

Passion för livet är ett program som hjälper seniorer att själva ta ansvar för och skapa sig ett hälsosamt liv. Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid minst sex tillfällen i så kallade Livscaféer. Under ledning av utbildad Passion för livet-handledare samtalar deltagarna där runt olika hälsoteman och får stöd och inspiration till förbättring och förändring.

Passion för livet är ett program för och av seniorer som själv och tillsammans med andra vill göra förändringar i sin livsstil för bästa möjliga liv hela livet. Genom att träffas i Livscaféer går det att påverka hälsa och livskvalitet i positiv riktning genom att påverka vanor och mönster. Bra vanor kan bli en del av vardagen!

Baseras på forskning

Konceptet Passion för livet fokuserar områden som enligt forskning har en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • naturligt åldrande
  • fysisk aktivitet
  • förebygga fall
  • mat och dryck
  • social gemenskap
  • läkemedel för äldre

Delta eller bli livscoach

Söderhamns kommun har tidigare i projektform utbildat livscoacher (handledare) till Passion för livet, detta ingår nu i den ordinarie verksamheten.

Vill du bli livscoach (handledare för Livscaféer), eller vill du eller din förening delta i Livscaféer - välkommen att höra av dig!

Kontakt Passion för livet

Åsa Mörtsell Ejefalk
Telefon: 0270–785 16
E-post: asa.mortsell@soderhamn.se

Bakgrund Passion för livet

2005: Passion för livet startas som ett samverkansprojekt mellan Qulturum (Region Jönköpings län), Sveriges Kommuner och Landsting och flera pensionärsorganisationer. Programmet spreds sedan till stora delar av Sverige (däribland Söderhamn) och även delar av världen.
Passion för livet - Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Nu: Söderhamns kommun utbildar handledare till Passion för livet, som en del i den ordinarie verksamheten. Passion för livet stöds och utvecklas av Qulturum, Region Jönköping.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2023
Omsorg och stöd