Stöd enligt socialtjänstlagen

Om du har svårt att klara det dagliga livet själv, kan du ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL). Det finns olika typer av stöd, vilken hjälp som kan bli aktuell är beroende av hur ditt behov ser ut. Biståndshandläggare utreder dina behov i samråd med dig och eventuellt närstående.

 • Personer som oavsett ålder som till följd av svårigheter behöver hjälp kring sin omvårdnad, service i hemmet eller annat
 • Personen som det gäller kan ansöka alternativt rättslig företrädare

Ansök om stöd

Kontakta Kundtjänst - eller ansök själv via e-tjänst eller blankett
Det första steget om du vill ansöka om stöd är att du eller en anhörig lämnar in ansökan, eller kontaktar Kundtjänst, 0270-750 00 (så att en biståndshandläggarekan kontakta dig.)

 1. Handläggare kontaktar dig för dialog om stöd
  Handläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp. Du får möjlighet att beskriva vilken hjälp du anser dig behöva.
 2. Träff eller telefonsamtal
  Är du inte beviljad några insatser sedan tidigare behöver handläggare i de flesta fall träffa dig. Vid vissa enklare ansökningar räcker det med att vi har kontakt via telefon.
 3. Ansökan om vilket stöd du önskar
  Efter att du fått mer information kan du besluta om vilken typ av stöd du vill ansöka om, exempelvis hemtjänst, personlig assistans eller plats i äldreboende.
  Ansökan gör du skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren.
 4. Utredning
  Handläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov. Ofta gör vi ett hembesök hos dig. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare eller sjuksköterska. Allt sker i samråd med dig.
 5. Prövning - dina behov är utgångspunkten
  Ansökan prövas utifrån aktuellt lagrum och kommunens riktlinjer. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.
 6. Beslut om stöd
  Efter prövningen beslutar handläggaren vilken insats du har rätt till. Detta beslut meddelas dig skriftligt.
 7. Skriftligt beslut om vilket stöd du får
  När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Om du har beviljats insatser skickar handläggaren ett uppdrag till utförare. Om du får ett avslag på din ansökan betyder det att du inte får den hjälp du har ansökt om. Avslaget kan gälla hela ansökan eller delar av ansökan. Avslaget meddelas skriftligt.

Överklaga beslut

I ett beslut om avslag beskrivs alltid hur du kan överklaga biståndsbeslut. Du kan även kontakta din handläggare för information om hur du överklagar.

Uppföljning

En gång per år kommer din handläggare att följa upp dina beviljade insatser tillsammans med dig. Uppföljning kan ske oftare vid behov.

Omprövning

Om ditt behov av stöd och insatser ändras, exempelvis om hälsotillståndet blir bättre eller sämre, omprövar vi tidigare beslut.

Kontakta med handläggare

Kontakta kommunens Kundtjänst för att komma i kontakt med handläggare, telefon 0270-750 00.

Telefontider biståndshandläggare
Måndag - torsdag kl 07.30 - 16.30
Fredag kl 07.30 - 16.00

Kommunens kundtjänst svarar på frågor som rör äldre- och funktionshinderomsorg. Om vi inte kan svara direkt skickas ärendet vidare till rätt person som kontaktar dig.

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd