Mat för dig som är äldre

Mat är en förutsättning för god hälsa, tillsammans med medicinsk behandling. Kost och ätande är en viktig del i omvårdnad och rehabilitering. Söderhamns kommun erbjuder matdistribution via hemtjänsten. Vi lagar också mat till kommunens vård- och omsorgsboenden.

Våra menyer är planerade och tillagade med av hjälp av Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra mat i äldreomsorgen", för att du ska få den näring du behöver utifrån dina behov.

Här hittar du matsedel: Matsedel vård- och omsorgsboende

Anpassad kost

Vi ser också till att du får specialkost eller konsistensanpassad kost om du behöver det. Vi tar också hänsyn till kulturella olikheter i matvanor.

På våra tillagningskök tillagas maten av medarbetare med kockkompetens, som har fokus på näringsrika och varierade måltider.

Matdistribution

Vi erbjuder matdistribution via hemtjänsten. Matportioner lagas, paketeras och kyls, för att levereras hem till dig av hemtjänsten.

Läs mer här: Matdistribution - så levereras maten

Välj från veckomeny

Varje vecka kan du välja mellan 10 olika maträtter från en veckomeny. Du väljer själv hur många matportioner du vill köpa.

Matsalar - lunchservering för besökare

På våra vård- och omsorgsboenden finns matsalar. Några av dem har lunchservering även för seniorer som inte bor på boendet.

Att äta tillsammans kan främja både matlust och social samvaro. På våra vård- och omsorgsboenden finns gemensamma matrum.

På Eklunda, Linden och Forsgården finns även externa matsalar med lunchservering, där alla seniorer är välkomna.

Kostnad för besökare

Som besökare betalar du 85 kr för lunch (dessert ingår lördag och söndag). Vi kan endast ta emot kortbetalning, inte kontant.

Trönö skola

Seniorlunch i skolmatsalen kl. 11.45 - 12.30 de dagar skolan har öppet. Här kan du som är ålderspensionär äta lunch och även ta med dig en betalande måltidsvän eller ledsagare.
Förbokas senast kl. 15.00 dagen innan på tel. 076-82 78 054 gärna med sms namn och datum. Betalning endast med Swish. Från 15 mars 2022.

Forsgården

Öppet 12.30-13.30

(Meddela senast 09.00 samma dag om du planerar att äta på Forsgården. Meddela även i förväg om ni är ett sällskap på fler än fem personer som planerar äta. 0270-744 12)

Eklunda

Öppet 12.00-12.30

(Meddela senast 9.00 samma dag om du planerar att äta på Eklunda, meddela även hur många ni är som kommer. Eklunda 0270-42 01 10)

Ungefär 13 procent av de livsmedel vi använde under 2020 var ekologiska, alltså råvaror som har odlats och producerats utan konstgödsel och syntetiskt framtagna bekämpningsmedel.

Vi stödjer också vår närmiljö och försöker genom upphandling att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av det lokala utbudet.

I våra kostriktlinjer för vård- och omsorgsboenden anger vi fyra mål för kost och nutrition:

  • De boende ska erbjudas vällagade och näringsriktiga måltider, individanpassade och efter äldres särskilda behov.
  • Måltiderna ska serveras i en stimulerande och trivsam miljö så att matglädje skapas och att måltiderna upplevs som höjdpunkter under dagen.
  • Förebygga undernäring och felnäring hos våra brukare.
  • Medarbetare som är delaktig i mat/kosthantering ska ha relevant kunskap och känna engagemang för matens, måltidens och näringens betydelse för hälsan.
Senast uppdaterad: 11 augusti 2022
Omsorg och stöd