Fejan

Bild

Fejans korttidsvård ligger i Kastanjen, Ljusne.

Fejans korttidsvård ligger i Kastanjens vård- och omsorgsboende i Ljusne. Här finns vårdplatser för dig som behöver tillfällig vistelse i särskilt boende.

Fejans korttidsvård ligger i Kastanjens vård- och omsorgsboende i Ljusne. Här finns vårdplatser för dig som behöver tillfällig vistelse i särskilt boende.

Besökstid

Vi har besökstid varje dag kl 13.30-19.00. Dina anhöriga eller bekanta är även välkomna andra tider, efter överenskommelse med våra medarbetare.

Medarbetare

På Fejan finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Dagtid finns sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Sjukgymnaster kommer till Fejan varje vecka. Primärvården ansvarar för läkarinsatser.

Kontakt Fejan

Enhetschef korttidsvården
Inga Erling
Tel 0270-756 20
E-post

Sjuksköterska
0270-756 29

Avd rum 1-12: 0270-756 19

Avd rum 13-20: 0270-758 30

När du bor här är du välkommen att delta i olika aktiviteter på boendet, för att främja gemenskap i vardagen. Vi firar högtider, ordnar gudstjänster och aktiviteter eller underhållning för att du ska trivas och må bra.

Fejanstenen är ett minnesmärke över ett protestmöte som arbetarna på Ljusne-Woxna AB höll i Ljusne 1905. På Fejanstenen finns deras telegram till kungen inhugget.

Läs mer: Om namnet Fejan (Arkiv Gävleborg) Länk till annan webbplats.

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Omsorg och stöd