Boendestöd

 Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Boendestödet kan också vara en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter.

Vem kan få boendestöd?

• Om du har en allvarlig och långvarig psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, neurologisk funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, kan du få boendestöd i ditt hem.
• Om du bor i eget boende och är 65 år och yngre.
• Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget när du är delaktig i genomförandet av dina insatser.

Vad innebär boendestöd?

Boendestöd innebär att en person hjälper dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara själv.
Du kan till exempel få hjälp med att
• göra ärenden
• öppna och gå igenom post
• städa
• göra en hushållsbudget eller veckoplanering
• ta kontakt med myndigheter och sjukvård.
Boendestödjaren gör dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att du ska hitta sätt att klara uppgifterna själv i framtiden.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022

Kontakt handläggare LSS

Västra Storgatan 16-18 826 80 SÖDERHAMN

Dag 1-7 Ulrika Svedlund 0270-75 000, E-post: ulrika.svedlund@soderhamn.se

Dag 8-15 Jessica Axling 0270-75 000, E-post: jessica.axling@soderhamn.se

Dag 16-23 Jenny Dragon 0270-75 000, E-post: jenny.dragon@soderhamn.se

Dag 24-31 Jennie Lindberg 0270-75 000, E-post: jennie.lindberg@soderhamn.se

Kontakt boendestöd

Boendestödspatrull
Enhetschef:
Jaana Bergström, E-post: jaana.bergstrom@soderhamn.se
0270-754 03

Boendekonsulent:
Matilda carlsson, E-post: matilda.carlsson@soderhamn.se
0270-729 47

Grupplokal, Norrberget 34: 0270-752 75

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn