ማሕበራዊ ሂወት

ኣብ Söderhamn ዚሪከቡ ማሕበራትና ሓደ ዓቢ ተሳትፎን ዉህደቲን ሃፍታም ባህልን ሑግስ ኡወትን ክህልወካ ኣስተዋጽኦ ይገብር።

ምድላይ ኣባልነት ማሕበር External link, opens in new window.
ካርታ፣ ማእከል ጥዕና

Sportoteket

ንስኻ ናዉቲ ስፖርት ተዘይ ብልካ ካባና ንዝተወሰነ ግዜ ክትልቃሕ ትኽእል ዝተለብሰ። እዚ ማለት ከም ምልቃሕ መጽሓፍ ካብ ቤት ንባብ እዩ።

እንተደኣ ሕቶታት ሃሊኩም ክትዉከሱና ትኽእሉ ንዓና ብ ኢ-ፖስት።

መኽዘን ናዉቲ ስፖርት ኣለኩም (Sportoteket) ኣብ Rektorsgatan 2፣ Söderhamn (Redo). External link, opens in new window.

 

እንተደኣ ሕቶታት ሃሊኩም ብዛኦባ ከመይ ገርካ ናይ ገዛእ ዋኒንካ ትካል ትከፍት ተወከሱ ናብ ኣገልግሎት ዓማዊል ወይ ካሎት ዝተፈላለዩ ማሕበራት።

ABF External link, opens in new window., Bilda External link, opens in new window., SISU External link, opens in new window., Studiefrämjandet External link, opens in new window., Studieförbundet Vuxenskolan External link, opens in new window..