ከመይ ገርና Unikum ንጥከም

ኣብ Unikum ወብሳይት ስድራቤት ናይ ደቆም ምዕባለታት ናይ ትምህርቶም ክከታተልዎ ይኽእሉ።

ኩሎም ቆልዑ/ተማሃሮ ኣብ ዉሽጢ ምምሕዳር ሶደርሃመን (Söderhamns kommun) ዝርከቡ ናይ Unikum ኮንቶ/ኣባልነት ኣለዎም።

ናይ ደቅኹም ሓበረታ ንምርካብ ኣብ Unikum ወብሳይት ብዝቀለለ ምስ መለለይ ባንክ (Bank-id) ክትከፍቱዎ ትኽእሉ። ብኢንተርነት ወይ ጸዓንዎ ኣብሊኬሽን ።

እንተ ደኣ ተተቀምቲ ናይ መለለይ ባንክ (Bank-id) ተዘይ ኮይንኩም ነዓና ተወከሱና ካሊእ ዓይነት መኽፈቲ ክትረኽቡ።

ንኣጠቓቕማ ምስ መለለይ ባንክ (Bank-id)፣

• እተዉ ናብ www.unikum.net .

• ክሊክ ግበሩ ኣብ ”Logga in” ወይ ምረጹ ካሊ መእተዊ (Logga in)

• ምረጹ Söderhamns kommun

• ምረጹ Bank-Id

• ንምጥቃም ድሉው

ከፊትኩም ምስ ኣተኩም ብኽብረትኩም ምልኡዎ መራኸቢታት ኣድራሻታትኩም ወይ ኢ-ፖስት (E-post) ዘሎ ሓበረታታት ካብ Unikum ንክትረኽቡ።

ተወሳኺ ምኽሪ! ኣብዚ ትረኽቡ ንስኹም ጽቡቕ መእተዊ ፊሊም ብኸመይ ገርካ Unikum ትጥቀም። External link, opens in new window.