ምምሕዳራዊ ትምህርቲ ኣባጽሕን - Komvux

ኮምቮክስ Kommunal vuxenutbildning, komvux

ምምሕዳራዊ ትምህርቲ ኣባጽሕን - Komvux

Komvux ማለት ቤት ትምህርቲ ንዓበይቲ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ትመሃረሉ እዩ።

2ይ ደረጃ ትምህርቲ Komvux ምስ ትውድእ ናብ ላዕለዋይ ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርስቲ ከተመልክት ትኽእል።

ኣብዚ ኣንብቡ ብ ትግርኛ ብዛዕባ ምምሕዳራዊ ትምህርቲ ኣባጽሕን - Komvux! External link, opens in new window.