ናይ ዕድጊ ኣማኸርቲ ሓገዝ

አቶም ናይ ዕድጊ ኣማኸርቲ ሓገዝ (Konsumentvägledaren) ይልግሱልካ ኣብቲ ናይ ዕድጊ ጉዳያት።

ንስኻ ክትረኪብ ትኽል ሓበረታታት ናይ መሰላትካ ወይ ጊደታትካ ኣብ ናይ ዕድጊ ሕጊ።

ንስኻ ብተወሳኺ ክትረኪብ ትኽል ምኽሪ ብዛዕባ ስምምዓት ወይ መዋዕዊዕታት ኣብ መንጎ ውልቀሰባትን ሰብትካላትን።

Söderhamn ናይ ዕድጊ ኣማኽርቲ ኣብ ላብረሪ (biblioteket) ይርከቡ ብ (0270-75340) ደውሉ ወይ e-post ስደዱልና ቆጸራ ንምሃዝ።


ፊሊም፣ ኣብ ሽወደን ሓድሽ ተጠቃማይ-ዕዳጋ ዲኻ External link, opens in new window.