ማሕበራዊ ሂወት

ኣብ Söderhamn ዚሪከቡ ማሕበራትና ሓደ ዓቢ ተሳትፎን ዉህደቲን ሃፍታም ባህልን ሑግስ ኡወትን ክህልወካ ኣስተዋጽኦ ይገብር።

ምድላይ ኣባልነት ማሕበር external link, opens in new window
ካርታ፣ ማእከል ጥዕና

Sportoteket 

ንስኻ ናዉቲ ስፖርት ተዘይ ብልካ ካባና ንዝተወሰነ ግዜ ክትልቃሕ ትኽእል ዝተለብሰ። እዚ ማለት ከም ምልቃሕ መጽሓፍ ካብ ቤት ንባብ እዩ።

መኽዘን ናዉቲ ስፖርት ኣለኩም (Sportoteket) ኣብ Rektorsgatan 2፣ Söderhamn (Redo).external link, opens in new window