Så här beställer du skyltar

Att ta fram skyltar kan ta tid och involvera flera olika steg. Skyltning inomhus innebär ofta att många skyltar beställs på samma gång vilket gör det extra viktigt att mallar används vid framtagningen. För skyltning utomhus krävs det i regel tillstånd och bygglov vilket blir en viktig del att ta hänsyn till i beställningprocessen.

Innan du beställer skyltar

 • Läs igenom hela skyltprogrammet och spara tid.
 • Se över vilka funktioner och kompetenser du behöver ha kontakt med under roller och ansvar.
 • Utgå från att bygglov och andra tillstånd krävs för utomhusskyltar.

Beställning av inomhusskyltar

Att ta fram inomhusskyltning kan innebära att ett stort antal skyltar ska tas fram på en och samma gång. Det underlättar för att planera arbetet och du undviker onödig tidsåtgång samt kostnad.

Exempel på produktionsflöde för utomhusskyltar

 1. Verksamhets-/budgetansvarig beslutar om framtagning av skyltning.
 2. Verksamhets-/budgetansvarig har dialog och rådgivning med fastighetsförvaltare om placeringen av skyltarna.
 3. Verksamhets-/budgetansvarig ansvarar för att ta fram ett underlag som beskriver skyltens innehåll, storlek samt placering och annat som rör beställningen av skylten.
 4. Val av skylttillverkare i enlighet med riktlinjer för rådande upphandlingar. Bra att i tidigt skede säkerställa leveranstider och budget med tillverkaren.
 5. Skylttillverkare/designer tar fram original. Som utgångspunkt för skyltarnas utformning finns Indesign-mallar.
 6. Skylt beställs av certifierad beställare.
 7. Verksamhetsansvarig-/budgetansvarig bokar tid för montage av skylt antingen genom Söderhamns kommuns tekniska service eller via skyltleverantören.
 8. Verksamhetsansvarig-/budgetansvarig planerar för eventuell nedmontering av skylt.

Beställning av utomhusskyltar

Att ta fram utomhusskyltning kan vara tidskrävande och kostsamt. En skylt kan ta runt fyra månader att ta fram. Det underlättar att från start känna till processen för att undvika överraskningar under projektets gång.

Exempel på produktionsflöde för utomhusskyltar

 1. Verksamhets-/budgetansvarig beslutar om framtagning av skyltning.
 2. Verksamhets-/budgetansvarig har dialog och rådgivning med fastighetsförvaltare om placeringen av skyltarna.
 3. Verksamhetsansvarig ansvarar för att ta fram ett underlag som beskriver skyltens innehåll, storlek och placering samt eventuell belysning eller annat som rör beställningen av skylten.
 4. Val av skylttillverkare i enlighet med riktlinjer för rådande upphandlingar. Bra att i tidigt skede säkerställa leveranstider och budget med tillverkaren.
 5. Skylttillverkare/designer tar fram original och ritningar vid behov. Som utgångspunkt för skyltarnas utformning finns Indesign-mallar.
 6. Verksamhets-/budgetansvarig ansöker om bygglov.
 7. Verksamhets-/budgetansvarig säkerställer övriga tillstånd - Polis, länsstyrelse, fastighetsägare.
 8. Skylt beställs av certifierad beställare.
 9. Verksamhetsansvarig-/budgetansvarig bokar tid för montage av skylt.
 10. Verksamhetsansvarig-/budgetansvarig planerar för eventuell nedmontering av skylt.

Att tänka på

 • Utgå från att det behövs bygglov.
 • Skisser och/eller visualiseringar underlättar arbetsprocessen genom hela projektet.
 • Skyltillverkare och skyltmontör kan bidra med råd om skyltningar såsom skyltmaterial, funktionella lösningar, belysning och så vidare.
 • Säkerställ i god tid att budgeten räcker för att ta fram skylten.
 • Räkna med att det tar lång tid att ta fram en skylt.

Om bygglov

I regel behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar inom ett område med detaljplan. För att underlätta ansökan om bygglov är det bra att lämna in ett så komplett underlag som möjligt i ansökan. Säkerställ detta främst genom god dialog med bygglovshandläggare.

Att tänka på

 • Tydliga ritningar med mått och skala kommer behövas till bygglovsansökan.
 • Hur skylten monteras ska ingå i ansökan (inte minst vid fristående skyltar).
 • Ofullständiga ansökningar måste kompletteras och kommer därmed ta längre tid att behandla.
 • Rådfråga enhet som behandlar bygglov om du är osäker.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov gäller i normalfallet tills den som ansvarar för skylten tar ner den. Det finns även tidsbegränsade bygglov. Exempelvis är det alltid tidsbegränsade bygglov för reklamvepor och linspända skyltar.

Senast uppdaterad: 25 juli 2022
Kommun och politik