Roller och ansvar, skyltar

Arbetsprocessen med att ta fram en skylt involverar flera olika funktioner och kompetenser. Planera skyltar i god tid, då tiden mellan beslut och färdig skylt kan ta upp till fyra månader.

Verksamheten

Verksamheten ansvarar för att följa Söderhamns kommuns grafiska profil och skyltprogrammets riktlinjer samt för att skyltarna innehåller korrekt information. Verksamheten ansvarar för att ansöka om bygglov och att alla tillstånd erhålls. Verksamhetens utbildade beställare ansvarar för att göra beställningar.

Fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren

Fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren har kännedom om var skyltar får sättas upp och ska kontaktas tidigt i processen. För att montera en skylt behöver du alltid tillstånd från fastighetsägaren.

Bygglov

Räkna med att samtliga skyltar utomhus kräver bygglov även om undantag finns.

Polisen

Om skylten ska placeras på en offentlig plats behövs oftast tillstånd från polisen Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Ta reda på vad som gäller rörande tillgänglighet på den plats skylten ska placeras. Rådgör med en sakkunnig inom tillgänglighet hos kommunen om möjlighet finns.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten kan bistå med rådgivning i beställningsprocessen samt rörande skyltens innehåll och utformning.

Inköpsenheten

Om du ska beställa från en skyltleverantör som kommunen inte har upphandling med behöver du kontakta inköpsenheten.

Grafisk formgivning

För de flesta skyltar finns det Indesign-mallar, vilket underlättar arbetet för skyltleverantören. I dessa fall kan verksamheten vända sig direkt till skyltleverantören. När mallar saknas och skylten är komplicerad kan extern grafisk formgivning behövas. Kontakta då kommunikationsenheten för rådgivning.

Skylttillverkare

Skylttillverkare är antingen kommunens interna tryckeri eller en upphandlad skylttillverkare. Kontakta certifierad beställare eller inköpsavdelning för att ta reda på vilka skylttillverkare kommunen har upphandling med. Skylttillverkare ansvarar för att ta fram skyltar enligt Indesign-mallar.

Skyltmontör

Skyltmontören bör tidigt ta beslut om skyltarnas fastsättningsanordningar, fundament och andra tekniska lösningar som behövs för skyltens montering. Skyltarna kan monteras av koncernen Söderhamns kommun eller av skylttillverkaren.

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Kommun och politik