Skyltar utomhus

Skyltar som informerar om kommunens verksamhet är viktiga för tillgängligheten. De skyltar som placeras i anslutning till kommunens verksamheter/områden ska ha en tydlig avsändare genom kommunens logotyp.

Fasadskyltar

Fasadskyltar informerar om den eller de verksamheter som finns i byggnaden. Fasadskyltar ska hålla över tid och sällan behöva bytas ut. De kräver alltid bygglov och tillstånd, även när en befintlig skylt ska bytas ut.

Grundprinciper

 • Byggnader/ verksamheters namn ska alltid skapas utifrån ett mottagarperspektiv.
 • Byggnadernas namn ska vara enkla att förstå. Besökare ska inte behöva lägga energi på att förstå kommunbyggnadens namn.

Typer av skyltar

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av skylttyp, däribland kostnad, livslängd och hållbarhet. Vid skyltning av kommunens verksamheter ska alltid logotypen finnas med. I illustrationen ges exempel på olika typer av fasadskyltar.

Tips och råd! Tänk på att olika lösningars tillverkningstid och pris kan variera mycket.

Exempel på fyra olika lösningar för fasadskyltar. Från vänster till höger: 1) Endast logotyp. 2) Logotyp och namn. 3) Logotyp till höger samt med belysning. 4) Skyltplatta med namn och logotyp samt en utstickande skylt.

Fristående fasadskyltar

Med fristående skyltar eller profilskyltar avses de skyltar där enskilda bokstäver och symboler är utstickande från fasaden. Dessa kan belysas invändigt eller med lampor placerade ovanför skylten.

Varianter av fristående fasadskyltar

 • Profilskyltar med 3D-bokstäver i aluminium med akryl front som belyses invändigt med LED.
 • Svarta eller vita 3D-bokstäver urfrästa av aluminium/plast obelysta.
 • Svarta eller vita 3D-bokstäver urfrästa av aluminium/plast med belysning ovanifrån.

Riktlinjer

 • Montering: Kan monteras separat på fasad, plåt eller ramjärn.
 • Logotypens höjd: ska motsvara verksamhetsnamnets texthöjd. Det är en sköld mellan logotypen och verksamhetsnamnet.
 • Marginaler: motsvarar minst en halv sköld.
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Text: Versalgemen.
 • Om namnet är för långt eller skylten inte får plats med logotypen på högersidan så flyttas Söderhamns kommuns logotyp till vänster ovanför verksamhetsnamnet.
Ordet bibliotek och kommunens logotyp illustrerar storleksförhållanden och friytor.

Fristående bokstäver.

Exempel på fasadskylt med fristående bokstäver.

Exempel på fasadskylt med fristående bokstäver med logotyp på vänster sidan ovanpå verksamhetsnamnet.

Fasadskylt som skyltplatta

Platta fasadskyltar är generellt billigare och snabbare att tillverka än profilskyltar. De erbjuder också fler möjligheter när det kommer till formgivning. De är exempelvis att föredra till skyltar med mycket text eller för skyltar som ska sitta uppe under en begränsad tid.

Riktlinjer för platta fasadskyltar

 • Material: Plåt med printad folie.
 • Logotypens höjd: ska motsvara verksamhetsnamnets texthöjd. Det är en vapensköld mellan logotypen och verksamhetsnamnet.
 • Marginalerna: motsvarar minst en halv vapensköld.
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.
 • Om verksamhetsnamnet bara kan skrivas ut på två rader så ska logotypens höjd motsvara första radens texthöjd. Radavståndet är en halv vapensköld.
 • Om namnet är för långt eller skylten inte får plats med logotypen på högersidan så flyttas Söderhamns kommuns logotyp till vänster ovanför verksamhetsnamnet.

Skyltplatta med verksamhetsnamn och logotyp.

Skyltplatta med logotyp på vänstersidan ovanpå verksamhetsnamnet.

Flaggskylt

Flaggskyltar är en typ av fasadskylt som placeras vertikalt mot fasaden. Viktigt att veta är att flaggskyltar inte får sitta på ett sätt så att de kan skada människor eller fordon. Exempelvis får de inte hänga ner eller sticka ut för mycket.

Riktlinjer

 • Placering: Flaggskyltar bör placeras med en fri höjd på minst 2,3 meter över gångbana.
 • Flaggskyltar får inte hänga närmare körbanekant än 0,5 meter och får inte sticka ut längre än 1m.
 • Material: Belysta: aluminium med akrylfront. Obelysta: aluminium med printad folie på.
 • Montering: Fästas upp på väggen eller hängas ovanifrån med pendel.
 • Marginalens minimumbredd är minst en halv vapensköld.
 • Text: Versalgemen.
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Exempel av flaggskyltens placering.

Flaggskylt.

Olika lösningar vid montering av flaggskyllt.

Placering av flaggskylt.

Entréskyltar

Entréskyltar används för att visa vilka verksamheter som bedrivs i lokalen. Skyltarna kan placeras både utomhus och inomhus.

Viktigt att tänka på! Det är viktigt att tänka på att det är olika regler och riktlinjer som gäller när entréskyltar placeras utomhus respektive inomhus. Exempelvis för bygglov, tillverkningsmaterial, belysning osv.

Exempel på lämplig information vid entréer

 • Öppettider
 • Hänvisningar
 • Kontaktuppgifter

Riktlinjer

 • Material: Plåt med folie.
 • Logotyp: Upptill på skyltens högra sida. Övre/nedre samt högermarginal ska motsvara vapensköldens bredd. Logotypens storlek ska vara max 1/3 av skylten.
 • Vit linje: I en tjocklek lika stor som vapensköldens ram.
 • Typsnitt: Open Sans. Verksamhetsnamn: Open Sans Semibold. Information: Open Sans Regular.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Entréskyltar.

Placering av entréskylt.

Informationsskylt

Informationsskyltar används för att ge samhällsinformation och beskriva platser, projekt och byggnader.

Riktlinjer

 • Placering: Oftast i anslutning till byggnaden/området.
 • Material: Plåt med folie.
 • Montering: Antingen fristående skyltar för montage i mark eller väggmonterade.
 • Typsnitt: Open Sans.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Exempel på informationsskylt.

Exempel på placering av olika typer av informationsskyltar.

Orienteringstavla

En orienteringstavla är en typ av orienteringsskylt som innehåller en karta över området. Orienteringstavlor underlättar för besökare att hitta runt i området. En orienteringstavla vid områdets entré kan stödja dess identitet.

Riktlinjer

 • Logotyp: placeras upptill på skyltens högra sida.
 • Typsnitt: Open Sans.
 • Färg: Pantone Cool Grey 10 C, blå, rosa, grön eller lila från Söderhamns kommun grafiska profil. Vid val av färg ska man ta hänsyn till både omgivningen och synligheten samt god läsbarhet/kontrast ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Exempel på orienteringstavla.

Placering av orienteringstavla.

Bygg- och anläggningsskyltar

När kommunen genomför bygg- eller anläggningsarbeten ska omgivningen informeras. Bygg- och anläggningsskyltar ger allmänheten kännedom och förståelse för pågående arbeten. Skyltarna placeras oftast vid gång- och trafikvägar, där det är viktigt att de är konkreta och kortfattade då de ses i förbifarten.

Byggskyltar

Med byggskyltar avses de skyltar som informerar om att ett byggprojekt pågår. De ska ofta kommunicera till både fotgängare och bilister och det är därför bra om de är väl tilltagna i storlek.

Information som ska vara med:

 1. Söderhamns kommun logotyp.
 2. Vad är det som ska göras?
 3. När arbetet beräknas vara klart?
 4. Vem som är entreprenör?
 5. Kontaktuppgifter eller webbhänvisning för mer information.

Generella riktlinjer

 • Material: Plåt med printad folie.
 • Logotyp: Upptill på skyltens högra sida.
 • Färg: Blå eller lila från Söderhamns kommuns profilfärger.
 • Typsnitt: Open Sans. Rubrik: Open Sans Bold.
 • Budskapet på byggskyltar ska vara kort, kärnfullt och enkelt att ta till sig.
 • Huvudbudskap ska vara max 3 rader i form av korta och direkta uttryck i förklaringen av vad som utförs.
 • Övriga samarbetspartners presenteras med logotyper upp till tre aktörer. Är det fler skrivs namnen ut i löpande text.
 • Trafiksäkerheten ska alltid beaktas vid uppsättningen av skyltar.

Riktlinjer vid gångtrafik

 • Skyltbredd minst 100 cm.
 • Textstorlek minst 10 cm.

Riktlinjer vid vägar med en skyltad hastighet lägre än 90 km/h

 • Skyltbredd minst 240 cm.
 • Texthöjd minst 15 cm.

Riktlinjer vid vägar med en skyltad hastighet på 90 km/h eller över

 • Skyltbredd minst 300 cm.
 • Texthöjd minst 20 cm.

Exempel på byggskylt.

Placering av byggskyltar.

Acceptanskommunikation

Informationsskyltar på byggstaket vid bygg- och anläggningsarbeten kan bidra till ökad förståelse och acceptans för projektet.

Riktlinjer

 • Material: Finns olika varianter som banderoll eller vepa.
 • Logotyp: Upptill på skyltens högra sida.
 • Söderhamns kommuns grafiska profil tillämpas och kommunens logotyp är alltid avsändare.
 • Övriga samarbetspartners presenteras med logotyper upp till tre aktörer. Är det fler skrivs namnen ut i löpande text.
 • Typsnitt: Open Sans Bold eller Regular.
 • Färger: Samtliga profilfärger förutom grå får användas. Vid val av färg ska man ta hänsyn till både omgivningen och synligheten.
 • Information som ska vara med: Projektets syfte, nytta och relevans. Vad gör vi här och varför gör vi det?
 • Ifall näringsverksamheter blir påverkade av bygget så är det viktigt att framföra att de kan ha öppet som vanligt.
 • Det går att förstärka budskapet med symboler eller bilder.

Exempel på acceptanskommunikationsskyltar.

Placering av acceptanskommunikationsskyltar.

Senast uppdaterad: 9 april 2024
Kommun och politik