Skyltar inomhus

Verksamheter ska vara tydligt skyltade inomhus för att underlätta för besökare att orientera sig. Det ska vara tydligt att verksamheten bedrivs av Söderhamns kommun.

Generellt för utformning av inomhusskyltar

Ha ett helhetstänk när du beställer skyltar. Samla ihop alla skyltar som behöver bytas ut för att vara tids- och kostnadseffektiv. Ta övergripande hänsyn till färger, placeringar och storlekar.

Bilden illustrerar tre olika inomhusdörrar och olika typer av skyltplaceringar utifrån monteringshöjd.

Riktlinjer för monteringshöjd och placering inomhus.

Att tänka på vid placering av skyltar inomhus

 • Placera skyltar på platser där de är lätta att hitta och som i högsta mån underlättar för besökaren.
 • Skyltar ska aldrig behöva konkurrera om uppmärksamhet. Placera inte skyltar bredvid konst, plantor eller liknande.
 • Inredning får inte stå i vägen.
 • Undvik att placera skyltar på dörrar. Placera de istället bredvid dörren på den sida där dörrhandtaget sitter.
 • En skylt som ska läsas på nära håll bör placeras så att innehållet hamnar inom 1,4-1,6 m över golvet.
 • Utstickande skyltar ska placeras högre än 2,20 m över marken för att inte utgöra fara för blinda och synsvaga och för personer med andra orienteringssvårigheter.

Tips och råd! Ifall man placerar en skylt där det finns risk att den blir skymd så kan det vara bra att komplettera med en till skylt från taket. Exempel på när en skylt kan bli skymd är på platser där det är mycket folk i rörelse, och där det kan finnas risk för köbildning.

Orienteringsskyltar

Orienteringsskyltar hjälper besökare att förstå var de befinner sig och ger en överblickbar skiss över byggnadens innehåll.

Riktlinjer

 • Placering: Orienteringsskyltar ska placeras väl synlig i entréhallen och i andra viktiga entréer. Placeras så att man kan gå och stå intill skylten utan att stå i vägen.
 • Material: Plast med folie.
 • Logotyp: Upptill på skyltens högra sida. Övre/nedre samt högermarginal ska motsvara sköldens bredd. Logotypens höjd ska motsvara rubriken/verksamhetsnamnets texthöjd.
 • Typsnitt: Open Sans.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.
 • Övriga färger: Samtliga profilfärger får användas för att markera och hänvisa till olika enheter/lokaler/byggnader. Tänk på att vara konsekvent och logisk när du använder färgerna.
 • Med hjälp av ett medvetet färgval kan du: dra uppmärksamhet till delar av byggnaden, gruppera ihop olika enheter/lokaler eller avskilja de från varandra.
 • Vit linje: I en tjocklek lika stor som vapensköldens ram.
Här illustreras en fiktiv skola i en översiktlig karta.

Exempel på orienteringsskylt.

Exempel på placering av orienteringsskylt.

Hänvisningsskyltar

Syftet med hänvisningsskyltar är att hjälpa besökare ta sig från punkt A till punkt B. Skyltarna visar åt vilket håll besökarna ska gå, exempelvis vid korsningar i en korridor, vid hissar och trappor eller vid ingången.

Riktlinjer

 • Placering: Hänvisningsskyltar kan hänga i taket eller vara väggmonterade.
 • Material: Plast med folie.
 • Skyltformat: 800x100 mm,1000x100 mm
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.
 • Hänvisningsskyltar kan innehålla symboler. Exempelvis för WC, RWC och sammanträdesrum.
 • När det är flera hänvisningsskyltar under varandra: Gruppera skyltarna i enlighet med pilarnas riktning (alla hänvinsningsskyltar som pekar åt höger placeras tillsammans i bokstavsordning).

Exempel på hänvisningskyltar.

Exempel på placering av takhängda och väggmonterade hänvisningsskyltar.

Funktionsskyltar

Funktionsskyltar används för att markera allmänna utrymmen som till exempel WC, hiss och information. Funktionsskyltar på allmänna platser kan behöva kompletteras med taktil symbol eller taktil text och/eller punktskrift. Skyltproducenter har standardiserade funktionsskyltar som kan anpassas efter önskad färg och typsnitt.

Tips och råd! Söderhamns kommun använder ett aktivt rullstols-piktogram i den mån det går.

Riktlinjer

 • Placering: Vid anslutning till platser som skylten markerar.
 • Material: Plast med folie.
 • Skyltformat: 150x150 mm.
 • Typsnitt: Open Sans Bold och svensk punktskrift.
 • Text: Versal.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Exempel på funktionsskylt med punktskrift. När vi kan använder vi symbolen för aktiv rullstol.

Placering av funktionsskyltar.

Våningsregister och våningsplansskylt

Våningsregister placeras vid entrén för att informera besökande om vilka enheter som finns i byggnaden och på vilken våning de finns. Våningsplansskyltar markerar aktuell våning för besökaren. Dessa skyltar kan placeras vid hiss och i trapphus.

Riktlinjer våningsregister

 • Placering: Vid hiss- och trappanslutningar.
 • Material: Plast med folie.
 • Logotyp: Upptill på skyltens högra sida. Logotypens höjd ska motsvara rubriken/verksamhetsnamnets texthöjd. Övre/nedre samt högermarginal ska motsvara vapensköldens bredd.
 • Vit linje: I en tjocklek lika stor som vapensköldens ram.
 • Typsnitt: Open Sans Regular. Verksamhetsnamn: Open Sans Bold. Aktuell våning: Open Sans Extrabold.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C. Aktuell våning: Vit.

Exempel på våningsregister.

Riktlinjer våningsplansskylt med siffra

 • Placering: Vid hiss- och trappanslutningar.
 • Material: Plast med folie.
 • Skyltformat: 300x300 mm.
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Text: Centrerad.
 • Texthöjd: 200 mm.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Riktlinjer våningsplansskylt med text

 • Placering: Vid hiss- och trappanslutningar.
 • Material: Plast med folie.
 • Skyltformat: 300x100 mm.
 • Typsnitt: Open Sans Bold.
 • Text: Versalgemen, Centrerad.
 • Texthöjd: 50 mm.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Våningsplansskylt med siffra och text.

Exempel på placering av våningskyltar.

Dörrskyltar

Namn-/kontorsskyltar används för att visa vilken typ av rum det är och vem som finns där. Dessa skyltar placeras vid dörren på handtagets sida.
Det finns olika lösningar när det gäller dörrskyltar. Till dörrskyltar som ofta byts ut finns skylthållare med utbytbart papper och i offentliga miljöer bör skyltar med plastfoliering väljas. Utbytbara skyltar gör det möjligt för verksamheten att på ett enkelt och billigt sätt ändra dem.

Exempel på olika lösningar för dörrskyltar.

Att tänka på

 • I vissa fall räcker det att endast skriva ut titel och inte hela namnet: Vaktmästare, skolsköterska osv.
 • Tillgänglighetsanpassa skyltar med relieftext och/eller punktskrift då det är möjligt eller nödvändigt.

Riktlinjer för utbytbara skyltar

 • Säkerställ kontinuitet genom att använda mallar. Det finns pdf-mallar för olika typer av dörrskyltar.
 • Material: Aluminium skyltram och utbytbart papper.
 • Placering: Ramen monteras mellan 140 mm och 160 mm höjd över golv, 50 mm från dörrfoder respektive dörrsmyg.
 • Skyltformat: Anpassas efter ram.
 • Typsnitt: Open Sans Bold. Namn i Open Sans Bold. Titel i Open Sans Regular.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: C= 59, M=47, Y=42, K=30.

Tips och råd! Viktigt att skriva ut i bra kvalité.

Riktlinjer för folierade kontorsskyltar

 • Det finns Indesign-mallar för olika typer av dörrskyltar.
 • Material: Plast med folie.
 • Skyltformat: Anpassas efter behov.
 • Typsnitt: Verksamhetsnamn i Open Sans Bold. Namn i Open Sans Semibold. Titel i Open Sans Regular.
 • Text: Versalgemen.
 • Färg: Pantone Cool Gray 10 C.

Exempel på olika dörrskyltar.

Placering av dörrskyltar.

Senast uppdaterad: 9 april 2024
Kommun och politik