Anhörigstöd och avlösning

Anhörigstöd kan underlätta och ge ökad livskvalitet - både för dig och för den du vårdar. Du kan också få hjälp med olika typer av avlösning.

Anhörigstöd

Du som har en anhörig med demenssjukdom eller med någon form av funktionsvariation kan få anhörigstöd genom Söderhamns kommun.

  • Vi kan ge dig råd, stöd och vägledning, individuellt och i grupp.
  • Vi samarbetar även med ideella organisationer, sjukvården och andra aktörer som kan erbjuda stöd och nätverk för dig.

Avlösning

Det tar på krafterna att vårda en närstående. Det finns olika typer av avlösning, för dig som har omsorg om en närstående i hemmet till en äldre, funktionshindrad eller långtidssjuk person över 20 år.

Dagverksamhet för demenssjuka

Om du bor tillsammans med eller vårdar en närstående med demenssjukdom kan dagverksamheten Klockarbo på Åsgården skapa avlösning och mening i vardagen för både dig och den du lever med.

Avgiftsfri avlösning

Om du långvarigt vårdar en närstående vuxen person i det egna hemmet kan du ansöka om avgiftsfri avlösning. Avlösningen kan ske genom att medarbetare inom omvårdnad avlöser dig i hemmet tio timmar per månad.

Kommunens handläggare utreder behovet och fattar beslut om avlösning, kontakta Kundtjänst, 0270-750 00.

Korttidsvård

Du som vårdar en närstående i hemmet kan även få avlösning genom korttidsvård, där din närstående vistas på något av våra korttidsboenden. Kanske behövs en engångsinsats där din närstående vistas på korttidsboende för att ge dig avlastning. Det finns också ett upplägg för regelbunden växelvård.

Terrassen på Åsgården har boende för korttidsvård av demenssjuka.

Kommunens handläggare utreder behovet och fattar beslut om avlösning, kontakta Kundtjänst, 0270-750 00.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Omsorg och stöd