IBIC - Individens behov i centrum

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina hjälpbehov och följa upp att våra insatser ger resultat. Arbetssättet ger dig som är kund större delaktighet och möjlighet att påverka.

Detta är IBIC

Vuxna med funktionsvariation ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. Därför har Socialstyrelsen utvecklat Individens behov i centrum, IBIC, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Målet är att alla individer får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och kan bli mer delaktiga i hur stödet ska utformas.

Individens behov i centrum (IBIC) infördes i Söderhamns kommun 2016 och under 2017 infördes IBIC även inom funktionshindersomsorgen.

Processledare:
Annabritta Bäremo

Socialstyrelsen om IBIC: Individens behov i centrum (IBIC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IBIC kan också hjälpa anhöriga

Med ett systematiskt arbetssätt kan vi bättre beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. Vi använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som gemensamt språk för att beskriva dina behov.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är hjärtat i dokumentationen. Det är viktigt att du själv får vara med och planera hur, när och av vem dina beviljade insatser ska genomföras. Det gör du tillsammans med din kontaktman.

Planen utgår från ett antal livsområden, där dina behov beskrivs inom till exempel kommunikation, förflyttning, personlig vård, hemliv, relationer, samhällsgemenskap, stöd och trygghet.

Vi följer upp

Det är en långsiktig process att börja sätta dina behov i centrum för insatserna. Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan märks först bland nytillkomna kunder.

Du som är befintlig kund märker förändringen vartefter vi gör uppföljningar och förändringar av insatser och uppdaterar din genomförandeplan.

Vi har samsyn

Söderhamns kommun har utbildat processledare inom ordinarie organisation och har en tydlig och långsiktig plan för införandet.

Här i Söderhamn gör även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården sina bedömningar utifrån klassifikationssystemet ICF. Det förenklar samsynen mellan olika professioner som arbetar med dig.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022
Omsorg och stöd