Daglig verksamhet/daglig sysselsättning

Du som är i yrkesverksam ålder och inte kan arbeta på grund av din funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta en sysselsättning som är anpassad till dina förutsättningar.

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet/sysselsättning. Daglig verksamhet/sysselsättning kan hjälpa dig med funktionsnedsättning att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap. Det kan vara aktiviteter av olika slag som kan anpassas efter dina behov.

Vem kan få daglig verksamhet/daglig sysselsättning ?

Daglig verksamhet är för personer med funktions­nedsättning – utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässig funktionsnedsättning som orsakats i vuxen ålder. Daglig sysselsättning är för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. För att få daglig verksamhet/sysselsättning ska du vara mellan 18 och 67 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.
Läs mer om stöd enligt LSS

Arbetslag i olika miljöer

I verksamheten finns ett antal arbetslag i olika miljöer. Verksamhetens handledare ska med bekräftande stöd undanröja hinder så att personen kan hitta vägar och sätt för att bättre förhålla sig till sin nuvarande livssituation och därmed kunna planera och förhålla sig till sin framtid.

Strax utanför Söderhamns ligger Djupvik, vackert beläget nära hav och natur. Här finns sysselsättning både ute och inne. Att arbeta på vedbacken, fiska, ta en skogspromenad eller om man så föredrar att utforska datorvärlden, måla, snickra eller bara "skrota" är några av de möjligheter vi erbjuder.

 • Nära hav och natur
 • Vedhantering
 • Snickarverkstad
 • Måla
 • Pyssla
 • Data

Guldkornen är en teatergrupp. Glädje och skratt varvas med djupaste allvar och tårar. Det är sång och musik, och helt underbara kostymer. Några av föreställningarna som gruppen framträtt med är "Räddande Änglar", "Odjuret", "Klas Klättermus", "Fantasiresan", och "Välkommen till Alice hus" .
Guldkornen ger allt på scenen.

Till Knutpunkten i centrala Söderhamn kan du komma även om du inte fått ett beslut om sysselsättning. Du komma och fika, läsa dagstidning, spela spel eller bara umgås.

Knutpunktens verksamhet sker i samverkan mellan flera enheter från kommunkoncernen (Sektor Välfärd, Socialtjänsten, Faxeholmens boendekonsulentsamt, Resurscentrum, HUFB-Hälsinglands utbildningsförbund (CFL-Centrum för flexibelt lärande) och externa verksamheter (Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Distriktssköterskorna, RSMH, Schizofreniföreningen).

Uppsökande verksamhet

Vi arbetar även med uppsökande verksamhet så att människor med psykisk ohälsa kan ta sig ur sin isolering och våga sig ut i världen.

På Knutpunkten finns olika aktiviteter

 • Mötesplats och Café
 • Samtal
 • Aktiviteter utifrån önskemål
 • Gemenskap
 • Data
 • Styrketräning
 • Simning
 • Fiske
 • Konsthantverk
 • Legoarbete som t.ex. paketerar rörklämmor; räknar, paketerar och etiketterar kakeldekor;  riktar och monterar dragarmar för nödöppnare till dörrar.

Nygatan centralt i Söderhamn är en trivsam handikappanpassad samlingspunkt, där personer med gemensamma intressen umgås och utvecklas tillsammans. Förutom ett stort antal datorer finns även en minibuss, som flitigt används. Många av personerna som har Nygatan som sin dagliga verksamhet ser Nygatan som sin bas, från vilken man utgår till andra aktiviteter; Särvux, arbetsplatser i samhället, teatergruppen Guldkornen och mycket annat.

 • Central samlingspunkt
 • Kamratskap och umgänge
 • Taktil massage
 • Gemensamma intressen
 • Livskarriär

Regnbågen är en av tre avdelningar på Åsberget i Söderhamn. Här finns vattensäng, tillgång till taktilmassage, levande musik och andra sinnesupplever. Här upplever man gemenskap och med hjälp av handledare ges man tillfälle att delta i samhället. Några av personerna vid Regnbågen har också valt att kombinera sin dagliga verksamhet med studier vid CFLs Särvux. Länk till annan webbplats.

 • Sinnesupplevelser
 • Samhällsdeltagande
 • Musik - Allsång

Smedjan finns i Mo och det är en daglig verksamhet mitt i naturen, där man liksom Djupvik har en egen vedbacke. Här ägnar man sig åt skogsvård och vedhantering, här finns dessutom flera transportmedel för att man ska kunna göra dagliga utflykter såväl spontana som planerade.

 • Vedhantering
 • Skogsvård
 • Pussel
 • Spela kort
 • Baka
 • Utflykter
 • Elektronikdemontering

Caféet erbjuder studerande och personal på Staffangymnasiet ett rikligt utbud av fikabröd och smörgåsar.

Östansjö är verksamhet mitt i naturen, med stora möjligheter i trädgårdsodling, naturvård och viltvård. Här finns en buss för att man ska kunna göra dagliga utflykter, såväl spontana som planerade. Östansjö sköter om stugan i Ålsjön och dess omnejd i samarbete med Friluftsfrämjandet.


Senast uppdaterad: 6 maj 2022