Avlösarservice

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar eller närstående ska bli tillfälligt avlösta i omvårdnadsarbetet kring dig som har en funktionsnedsättning.

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Ett individuellt anpassat stöd i vardagen ges för att den närstående ska få möjlighet till avkoppling, eller tid att ägna sig åt aktiviteter som du inte deltar i.

Hur går det till?

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Kontakta kundtjänst för mer information, 0270-750 00.

Läs mer här: Anhörigstöd och avlösning

Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Omsorg och stöd