Personlig assistans

Personlig assistans kan du ansöka om du behöver stöd att sköta din hygien, att klä på dig, äta, förflytta dig, andning, kommunicera, göra inköp och utöva fritidsaktiviteter. Det är ett personlig utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Vem har rätt till personlig assistans?

Om du är under 65 år och har stora, varaktiga hjälpbehov kan du ha rätt till personlig assistans. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Hur går det till?

Grunden är att kommunen beslutar om personlig assistans om dina grundläggande behov är under 20 timmar och Försäkringskassan om de är över 20 timmar.

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du vem som ska föra assistansen.

Du kan välja

  • kommunen
  • privat utförare
  • eller så kan du anställa dina egna assistenter.

För mer information kontakta LSS-handläggare via kundtjänst, 0270-750 00.

Om du väljer Söderhamns kommun som assistansanordnare får du en trygg och erfaren assistansanordnare med rutiner som säkerställer att det är du bestämmer över din vardag.

Trygg och erfaren

Vi har lång erfarenhet av att anordna personlig assistans. Du kan känna dig trygg i att vi hittar lösningar i en vardag som ibland kan kännas svår.

Våra medarbetare har rätt kompetens och egenskaper och kontinuerlig kompetensutveckling. Allt för att din vardag ska fungera bra.

Vi har stort fokus på kvalitetssäkring och planerar och dokumenterar det stöd vi ger.

Vi tar hand om allt det administrativa, vi sköter rekrytering och har allt ansvar för medarbetare.

Du bestämmer över din vardag

Du är alltid med och bestämmer hur assistansen ska fungera i vardagen, vad du vill ha hjälp med och hur. Vårt jobb är att tillgodose dina behov.

Du får självklart vara delaktig i valet av dina personliga assistenter. Du ska trivas tilllsammans med dina assistenter och känna dig trygg.

Närhet

Vi finns lokalt, nära dig. Enhetschefer, handläggare och administrativa assistenter finns alla centralt i Söderhamn.

Vi sätter alltid dina behov och önskemål i fokus. Målet är att du som har personlig assistans ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar.

Assistans enligt LSS intentioner

Vi utformar alltid vår personliga assistans enligt intentionerna i LSS (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Du kan känna dig trygg och veta att vi följer lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Genomförandeplanen är grunden för vårt arbete

I Söderhamns kommun har vi många rutiner som kvalitetssäkrar vårt arbete.

Ord som "rutiner" och "kvalitetssäkring" kanske låter tråkigt och byråkratiskt. Men har du tänkt på att det är väl fungerande rutiner och arbetssätt som säkerställer att du har kontroll över din personliga assistans? Så kan du få den hjälp du behöver och att den utförs på det sätt som du vill.

En av de viktigaste rutinerna är att alla kunder ska ha en genomförandeplan. Du är delaktig i upprättandet av din genomförandeplan. I planen beskrivs vad du vill ha hjälp med och hur hjälpen ska utföras. Planen gör det enkelt för alla att veta vad vi kommit överens om.

Medarbetare som trivs och utvecklas

Vi tror att medarbetare som trivs på sitt arbete och tycker om sina arbetsuppgifter gör ett bättre jobb. Som kommunanställd har våra assistenter bra anställningsvillkor och får kontinuerlig kompetensutveckling.

Forskning visar att finns samband mellan delaktighet i utvecklingsarbete, engagemang för sitt arbete och arbetsuppgifter och i slutänden kvalitet i arbetets utförande.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024
Omsorg och stöd