Personligt ombud

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till dig som är 18-65 år och har långvarigt psykiskt funktionshinder.

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år i Söderhamns kommun, Ovanåker och Bollnäs, med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Det innebär:

  • den som har omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • den som har komplexa behov av vård, stöd och service och har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Så arbetar vi

När behov av PO konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Tillsammans med den enskilde identifierar och formulerar vi dennes behov av vård, stöd och service.

Tillsammans med den enskilde arbetar vi för att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi bistår och — om fullmakt finns — företräder vi den enskilde i kontakterna med olika myndigheter till exempel. Vi stödjer den enskilde till att få vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Vi utgår från individen

Personligt ombud arbetar med betoning på den enskildes självbestämmande, egna val och resurser. Vi har en fristående ställning och utövar inte myndighetsutövning. Vi arbetar på ett flexibelt sätt på uppdrag av individen utifrån egna mål, behov och resurser.

Vi informerar om och bevakar klientens rättigheter och ger hjälp att få ett personligt stöd som leder till ett så självständigt liv som möjligt.

När vi nått målet avslutas kontakten men givetvis finns möjligheten att igen få stöd och hjälp av ett personligt ombud när du behöver.

Tillsammans hittar vi lösningar!

Information personligt ombud

Telefon 0278-181 20.
Vardagar kl 8 -16.

Kontakta personligt ombud:

Mikael Westlen
Telefon 070-318 80 13.
mikael.westlen@bollnas.se

Ingemar Dahrén
Telefon 070-258 24 43.
ingemar.dahren@bollnas.se

Gunilla Ljung-Holm
Telefon 070-271 96 13.
gunilla.ljung.holm@bollnas.se

Funktionen personligt ombud omnämndes först i samband med psykiatrireformen 1995. Krav på samordning av insatser för människor med psykiskt funktionsnedsättningar lyftes fram i socialstyrelsens betänkande och slutrapport.

Stärka den enskilde

Tio kommuner runt om i landet fick statliga stimulanspengar för att starta projekt med personligt ombud. Försöksverksamheterna utvärderades. Slutsatsen blev att personligt ombud genom sitt arbete stärkte de enskildas position, att insatserna ledde till förbättrade levnadsvillkor för målgruppen och en ökad samordning.

Sedan 2002 finns en permanent PO-verksamhet i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Kontakt personligt ombud

Personligt ombud
0278-181 20
vardagar kl 8-16

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn