Kontaktperson, fritidskompis

Om du har svårt att själv delta i fritidsaktiviteter eller skapa sociala kontakter kan en kontaktperson hjälpa dig att bryta isoleringen. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Du och kontaktpersonen träffas regelbundet och gör olika aktiviteter tillsammans. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, fika på stan eller laga middag.

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska. Vanligtvis träffas man fyra- fem gånger per månad.

Du betalar inget för att ha en kontaktperson. Om det ni gör aktiviteter tillsammans som kostar pengar får du, vid till exempel biobesök, betala din egen biljett.

Vem har rätt till insatsen kontaktperson?

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta dig ut på egen hand i samhället kan du ha rätt till en kontaktperson. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kan vi göra tillsammans?

En kontaktperson kan du träffa cirka 1 - 2 gånger i veckan. Det blir en fritidskompis som du kan prata med. Och som hjälper dig att komma ut och göra saker. Ni utgår ifrån dina intressen och hittar på saker tillsammans.

För mer information kontakta LSS-handläggare via kundtjänst, 0270-750 00.

Att vara kontaktperson till en person med funktionsvariation innebär framför allt att vara medmänniska och kompis. Att lyssna och samtala, ta er ut i samhället och göra saker tillsammans. Du kan hjälpa en annan människa genom att

 • stimulera till en aktiv fritid utifrån förmåga och intressen
 • främja sociala kontakter
 • ge råd och stöd i vardagssituationer
 • bygga upp en relation som varar en längre tid

Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende och att ni båda känner trygghet i kontakten. Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Du som har eller har haft uppdrag får inte berätta om den person som du är eller har varit ett stöd för.

Hur ofta ska vi ses?

Som kontaktperson/fritidskompis deltar du aktivt i en annan människas liv, för att stimulera fritidssysslesättning och sociala kontakter.

Du behöver avsätta tid för att kunna ses ungefär 1-2 gånger i veckan, cirka 1-2 timmar per gång. Självklart kan ni ses lite tätare någon gång eller glesare i samband med till exempel semester.

Att tänka på som kontaktperson

Att etablera kontakt kan ibland gå fort, ibland tar det längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller ställa för stora krav. Varje människa är en individ.

Prata igenom var, när och hur ni båda vill träffas.

När uppdraget ska avslutas, planera så att det känns bra både för den som fått hjälp och för dig själv som kontaktperson. Vi på sektor välfärd kan stödja dig i processen.

Vi vill att du själv är minst 18 år. De personer som ansöker om kontaktperson kan vara allt från yngre tonåringar till pensionärer. Vi matchar ihop er utifrån ålder och intressen.

Som kontaktperson behöver du

 • tycka om och respektera andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • kunna ge av din tid för att vara tillsammans
 • ha en trygg och stabil livssituation

Personer som beviljas en kontaktperson kan ha olika typer av funktions­variation.

Det kan vara personer med någon psykisk funktionsvariation, som omfattas av socialpsykiatrin.

Det kan vara personer med fysiska eller andra funktionsvariationer, som omfattas av LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sektor Välfärd stöttar dig i ditt uppdrag, genom att göra innehållet i uppdraget tydligt. Vi stödjer också kontaktpersoner genom att

 • ge utbildning
 • ge vägledning, stöd och hjälp
 • betala ut arvode och ekonomisk ersättning
 • ordna gemensamma träffar
 • hjälpa dig att göra ett bra avslut

Du som är kontaktperson får arvode. Om ni gör saker tillsammans (fikar, äter mat, går på bio) får du ersättning för dina utlägg.

Den funktionshindrade står själv för sina kostnader.

Senast uppdaterad: 23 november 2022
Omsorg och stöd