Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att du som har funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS kompletterar andra lagar och är en så kallad rättighetslag. Det betyder att du i domstol kan kräva de rättigheter som finns i lagen.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

Olika stödformer enligt LSS

Kontakta kundtjänst om du vill ha mer information eller kontakt med LSS-handläggare.

Avgifter

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men mat, resor och fritidsaktiviteter betalar du själv.

Individuell plan

Om du får en insats enligt LSS beviljad upprättar vi en individuell plan med beslutade och planerade insatser, tillsammans med dig.

Stöd enligt Socialtjänstlagen

Om du har funktionshinder kan du även ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Kontakta kundtjänst för mer information, 0270-750 00.

Senast uppdaterad: 24 april 2023