Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att du som har funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansök om insatser enligt LSS

Avgifter

Insatserna enligt LSS är avgiftsfria. Men kostnader som är förknippade med t.ex. aktiviteter under tiden stödet ges betalar du själv. Det kan t.ex. vara mat, resor eller fritidsaktiviteter.
Avgifter för insatser enligt LSS

Individuell plan

Om du får en insats enligt LSS beviljad upprättar vi en individuell plan med beslutade och planerade insatser, tillsammans med dig.

Du kan överklaga biståndsbeslut

LSS kompletterar andra lagar och är en så kallad rättighetslag. Det betyder att du i domstol kan kräva de rättigheter som finns i lagen.
Överklaga biståndsbeslut

Senast uppdaterad: 30 maj 2024